Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

10 W USA w czasie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

10 W USA w czasie II wojny światowej powstało na koszt państwa 2660 przedsiębiorstw przemysłowych w przemyśle maszynowym, me- talurgicznym, chemicznym .i przede wszys tkirrr zbrojeniowym. Po wOJ- nie część tych przedsiębiorstw “wydzierżawiono” prywatnym monopo- lom za symboliczną opłatą l dol. za rok, pozostałe sprzedano po ce- nach znacznie niższych od wartości (według wartości netto po ‘potrą- ceniu umorzenia dokonywanego przy bardzo wysokiej stawce amorty- zacyjnej).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odzież bhp Ogrzewanie podłogowe pompy hydrauliczne