Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

A. MENDLOWSKIE PRAWA DZIEDZICZNOSCI (42) Na

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

A. MENDLOWSKIE PRAWA DZIEDZICZNOŚCI (42) Na pódstaîvie badań nad żjaî$iskami dziedziczności, występującymi przy rožmnażaniu płciowym, stało się pewnikiem, że specyficzna poStać i zdolność reakcji jakiejś: rośliny jest dziedzicznie uwarunkowana przez określone elementy strukturalne zlokalizowane w jądrze komórkowym. Obserwowane tu prawidłowości znajdtją zadowaiaiące Wyjaśnienie jedynie na podstawie przypuszczenia, że pewne subtelne struktury chromosomach, zapewne identyczne z thromomerami, są nosicielami poszczególnych zawiâzkóîv dziedzicznych; całość zja$,’isk dziedžicžnošci jest rządzona i określana przez swoisty m e ch a ni zm r o żd ie 1 c my, dzięki któremu te substancje dziedziczne w chromosomach podczas IPOdziału jądra zostają rozdzielane potomne jądra i komórki. Jest to jedna z najważniejszych podstaw faktycznyth współczesnej nauki o dziedzicžności. Przy rozmnażaniu bezpłciowvm, podczas któreoo nie odbywa się dział redukcyjny, zlokalizowane w chromosomach zawiązki dziedziczne są niezmiennie przekazywane potomstwu; tełT fakt Ăvynika jasno z mechanizmu podłużnego rozszczepiania się podczas mitotycznych podziałów ją’h$a. nauce o dziëdziezności jednolite potomstWo rośliny powstałe ną drodze xvegetatywnego rozmnażania nosi nazwę kl o u. Inaczej przedstawia się sprawa prz_y rozmnażaniu płciowym, które w normalnym swoim przebiegu jest związanež podziâłem redl_ikcyjnym. Podczas tego procesu rozdziëlane są na jądra potomne nie podłużne połówki chromosomów (chromatydy), lecz oba chromosomy homologiczne pochOdžące od organizmu maežeržystego ojcowskiego; po wytwórzeniu biwalentów rozchodzą šie one mniej lub bardziej całości żostają :WAączonë W jądra potomne (s. 27 i nast.). IJ roślin wyższych z zapłodnionej jajowej rozwija organizrn, którego ĂvSžystkie komórki ciała są diplbidalne, tzn, zawierają Nlend!otcškie pratea dziedziczności; mieszańce podwójny zespół chromosomów, w którym homologiczne chromosomy zawsze w równych Częščiath pochodzą od ojca i od matki. Dopiero przy podziale redukcyjnym, voprzedžającym powstawanie Ziarn pyłku wo zalążkowych, następuje Obniżenie liczby chromosomów do połowy, czyli do liczby haploidalnej. [patrz też: ,lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka