Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Angielski podróznik Whitehead przytacza ciekawe

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Angielski podróżnik Whitehead przytacza ciekawe dane o ptakach wyspy Borneo: z 53 gatunków 5 składa tam po 1 jaju, 33 po 2, 10 po 3 i tylko 5 niesie przeciętnie po 4′ jaja; podczas gdy u nas składają średnio dwukrotnie więcej jaj. Tę właściwość żerowa- nia tylko przy świetle wyzyskali hodowcy, którzy przez sztuczne oświetlenie elektrycznością kurników i dostarczenie odpowiedniej ilości pokarmu, wydatnie zwiększyli nośność kur. Pośrednia ekologiczna rola światła Ptaki posługują się doskonałym wzrokiem przy od- szukiwaniu pokarmu; stają się aktywnymi przy właś- ciwym każdemu gatunkowi m i n i m u m o ś w i e t l e- n i a. Wychodząc z takiego punktu widzenia, należy oceniać szczególną rolę polanek leśnych jako miejsc korzystnych dla żerowania drobnych ptaków owado- żernych. Konieczne minimum oświetlenia powstaje najpierw w miejscu otwartym, a dopiero później w le- sie. Wieczorem, przeciwnie, znika najpierw w lesie, a potem w miejscu otwartym. Im bardziej zwarte są korony drzew w lesie tym później oświetlenie staje się wystarczające dla odszukiwania pokarmu. Otwarte miejsca, typu polanek leśnych, umożliwiają więc nie tylko łatwiejsze odszukiwanie pokarmu, ale także p o d ł u ż a j ą znacznie dzienny okres żerowania, wy- jątkowej wagi czynnik dla organizmów wzrokow- ców” jakimi w większości są ptaki. Pośrednią przez pokarm zależnością od warunków świetlnych należy tłumaczyć również g r a n i c e z a s i ę g u g e o g r a f i c z n e g o pewnych gatunków. Zerujące tylko nocą myszy leśne (Apodemus sylvaticus) rozsiedlone są normalnie po 620 szerokości północnej. mimo że charakter szaty roślinnej dalej ku północy wydaje się być podobny. Aktywne jednak życie pro- wadzi mysz leśna tylko latem, kiedy to noc polarna jest tak krótka, że nie wystarcza dla zdobycia dosta- tecznej ilości pokarmu i zabezpieczenia rozrodu. Od długości dnia i zdobycia niezbędnej ilości pożywienia może również zależeć północna granica rozsiedlenia geograficznego wielu ptaków. [podobne: , meble drewniane na zamówienie, apartamenty wynajem nieruchomości, rusztowania krause ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: apartamenty wynajem nieruchomości meble drewniane na zamówienie rusztowania krause