Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Biologiczna te grupe nazywamy w

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Biologiczną tę grupę nazywamy w odróżnieniu od nektonu wodnego – v o l a n t, zaś bentos lądowy – a m b u l a n t, przenoszący się, bo ściśle mówiąc przy- twierdzonych zwierząt lądowych prawie że nie ma. Bentos osiadły Zwierzęta przytwierdzone, jak koralowce, ukwiały, gąbki, liliowce, wieloszczety osiadłe, mszywioły, pąkle, osłonice i in. mogły powstać jedynie w środowisku wodnym; za ten typ życia zwierzęcego należy czynić odpowiedzialnymi’ nie tylko warunki wynikające ze specyficznych właściwości fizycznych środowiska wodnego, ale przede wszystkim szczególne warunki odżywcze, możliwe tylko w wodzie jako środowisku wielokrotnie gęstszym od powietrza. Tam bowiem odpowiedni dla zwierząt pokarm, pod’ postacią plank- tonu względnie butwiejących szczątków organicznych, rozproszony jest wśród przestrzeni wodnej, a prą- darni. może być doprowadzony w znacznych ilościach do wszystkich zakątków środowiska. Dla wielu zwie- rząt nie ma potrzeby uganiania. się za zdobyczą. Po- karm do nich przychodzi lub jest naprowadzony i to jest jednym z warunków podstawowych istnienia zwierząt osiadłych w wodzie. Na lądzie życie mniej lub więcej osiadłe, spotykamy u zwierząt znacznie rzadziej. Prowadzą je np. pająki przędzące pajęczynę, chwytające przelatujące owady w swe kunsztowne sieci. Na nieruchorne życie poz- wolić sobie mogą zawieszone na gałęziach południowo- amerykańskie . leniwce, odżywiające się liśćmi, po- nieważ pokarmu mają pod dostatkiem dookoła siebie. Także liczne owady spijające z roślin soki, jak mszyce lub czerwce. Decyduje więc pokarm na miejscu, czego zresztą pośrednio dowodzi cały świat roślin lądowych, korzeniami utwierdzony w glebie, skąd czerpie sole azotowe, zaś liście swe roztacza w atmosferę dla pobierania dwutlenku węgla i nie- zbędnej dla fotosyntezy energii słonecznej. Pośrednio przez warunki wodne wywołane życie osiadłe zwierząt pociąga za sobą szereg dalszych kon- sekwencji zasadniczej wagi dla organizmu i ukształ- towania się tegoż w określony typ biologiczny. [patrz też: , wynajem samochodów, Serwis Klimatyzacji, Rekuperatory ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Rekuperatory Serwis Klimatyzacji wynajem samochodów