Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Charakterystyka Nowickiego jako pioniera badan

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Charakterystyka Nowickiego jako pioniera badań O charakterze zoologiczno-ekologicznym, podkreślona została również w życiorysie opracowanym przez Z. Fedorowicza i Z. Kaweckiego 1 “w pełni jednakże może działalność Nowickiego ocenić pokolenie żyjące w połowie wieku dwudziestego, które nawracając do kierunków wytkniętych przez Nowickiego, – nie pomniejszając znaczenia badań dyktowanych proble- matyką współczesną – nawraca znów do tego rodzaju podstawowych badań, jakie prowadził właśnie No- wieki i szeroko pojętych badań bio-ekologicznych i monograficznego opracowania fauny krajowej”. Dla popularyzacji ekologii. na niższym poziomie, rozumianej jako historia naturalna, dużo przyczynił się u nas Bohdan Dyakowski, który licznymi książ- kami {“Z naszej przyrody”, “Zwierzęta lądowe i mor- skie w różnych częściach świata”, “Nasz las”, “Wę- drówki zwierząt i roślin” itp.) a zwłaszcza swą “Historią Naturalną” ułożoną podług zbiorowisk (2 części) dał młodzieży świetny przewodnik metodycz- ny, uczący dostrzegać na każdym kroku związki łączące żywą przyrodę naszego kraju z otaczającym ją światem. Także prof. Rostafiński w swych pięknym językiem pisanych podręcznikach – “Botanice na klasy wyższe” i w “Nauce o przyrodzie” – szeroko uwzględnia ekologiczny punkt widzenia choć terminu tego nie używa. W okresie międzywojennym badania ekologiczne znajdowały się w stadium początkowym, ograniczając się z konieczności do terenu stosunkowo mało uroz- maiconego, jakim jest środkowa Europa, pozbawiona wielkich klimatyczno-ekologicznych stref życia. J ed- nak mieliśmy już szereg prac o charakterze mniej lub więcej ściśle ekologiczno-zoologicznym, ogłoszo- nych przez W. Adolpha, J. Bowkiewicza, K. Demela, A. Dunajewskiego, A. Jakubskiego, J. Fudakowskiego, M. Gieysztora, Z. Koźmińskiego, R. Kuntzego, A. Li- tyńskiego, J. S. Mikulskiego, A. Moszyńskiego, E. L. Niezabitowskiego, K. Passowicza, K. Petrusewicza, W. Polińskiego, Z. Raabego, W. Roszkowskiego, J. Rzóskę, K. Tarwida, J. Wiszniewskiego, R. Wojtu- siaka i innych. [hasła pokrewne: , meble ogrodowe, beton dekoracyjny, fotografia reklamowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton dekoracyjny fotografia reklamowa meble ogrodowe