Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Czy z drugiej strony potrzeba

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Czy z drugiej strony potrzeba utrzymania stałej temperatury, ko- niecznego dla nich warunku: życia, nie skrępowała organizmu pod innym względem, uzależniając od innych czynników? Jak zachowują się obie te grupy przy opanowywaniu różnorodnych siedlisk? Te eko- logiczne pytania nasuwają się przy omawianiu zwie- rząt zimnokrwistych i ciepłokrwistych. Dzięki zdolności utrzymywania ciepłoty ciała na jednakowym poziomie niezależnie od temperatury – pisze Hesse – ptaki i ssaki przewyższają wielokrotnie zwierzęta zmiennocieplne. Zwierzę “zimnokrwiste” kapituluje przed zimnem: sprawność czynnościowa jego nerwów spada, jego mięśnie kurczą się; pulsacja serca zwalnia tempo, zdolność trawienia słabnie, jaja nie rozwijają się. Przy nasuwającym się długotrwa- łym zimnie musi ono ograniczyć czynności życiowe aż do krańców i o ile zawczasu nie zabezpieczyło sobie zimowego ukrycia – ginie niechybnie. Ale nawet i za dobrych czasów aktywność jego często się przerywa, ograniczona zaledwie do kilku ciepłych godzin dnia, a przy gorszej pogodzie całkowicie za- wieszana. Zwierzę “ciepłokrwiste” przeciwnie podej- muje walkę z zimnem; pod wpływem niższej tempe- ratury wzmaga przemianę materii, podnosząc przez to, produkcję ciepła własnego jego tętno bije żywiej, nerwy i mięśnie nie tracą siły, a trawienie nie dozna- je przerwy; zarówno nocą jak i za dnia, w zimie podobnie jak w lecie, pozostaje czynne. Intensywność życia u stałocieplnych tym samym jest o wiele wyższa niż u zmiennocieplnych; dziesięcioletni kanarek o wie- le więcej przeżył od rzekotki, która osiągnęła ten sam wiek. Podczas gdy jednak zwierzę zmiennociepl- ne swą przemianę materii bez obawy przerwania wystawić może na długi okres głodowania, zwierzę stałocieplne ginie z głodu, o ile nie zdobędzie dosta- tecznej ilości pokarmu lub nie zużyje tłuszczu i gliko- genu nagromadzonego we własnym ciele. Uniezależ- nienie od temperatury zwierzę zamieniło na inną zależność: stało się niewolnikiem pokarmu. [patrz też: , Automatyka przemysłowa, wynajem samochodów warszawa, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Automatyka przemysłowa kołki sprężyste wynajem samochodów warszawa