Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Czymze sa one jednak jak

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Czymże są one jednak jak nie olbrzy- mimi środowiskami życia zwierzęcego, zasiedlonymi odrębnymi typami biologicznymi i zespołami? Kli- matyczno-florystyczno-faunistyczne te strefy słusznie zupełnie uznano za podstawę klasyfikacyjną ekologii lądowej. Dzisiejsza ekologia nazywa je b i o m a m i. Posuwająe się od równika ku północy mamy stale ciepłe i parne lasy dziewicze, przechodzące stopniowo poprzez lasy suche, o coraz to .rzadszej roślinności drzewiastej, w parkowe stepy tropikalne czyli sawan- ny, które od stepów umiarkowanych dzieli pas skwar- nych pustyń; . wyróżniające się porą suchą i mroźną stepy umiarkowane przechodzą stopniowo ku północy w roślinność twardolistną, w lasy liściaste, te znów dalej poprzez lasy mieszane w surową tajgę, czyli lasy iglaste, którą na krańcach życia roślinnego obramo- wuje tundra – stepowa formacja polarna, złożona głównie z mchów i porostów; za nią rozpoczyna się już kraina wiecznych śniegów i lodów. Posuwając się ku południowi od’ równika w zasadzie mamy układ podobny co do kolejności tylko odwrócony, a w związ- ku ze słabszym rozwojem i większą izolacją konty- nentów mniej rozległy i bardziej porozrywany. Na zawsze pozostały mi w pamięci wrażenia z po- dróży odbytej z Wybrzeża Murmańsklego przez Archangielsk, Wołogdę, Leningrad, Moskwę, Charków na stepy południowej Rosji. W krótkim, bo niespełna dwutygodniowym okresie czasu, przesunęły się przed oczami moimi cztery główne florystyczne pasy zim- nej i umiarkowanej strefy; tundry na Wybrzeżu Murmańskim, podmokłej tajgi pierwotnej, poprzez którą wiózł nas pociąg całą dobę z Archangielska do Wołogdy, pasma lasów mieszanych i liściastych, po- krywających wielkie przestrzenie Rosji środkowej, przechodzące wreszcie za Moskwą w typowe dla południowej USRR stepy. Jechałem za dnia i pod koniec lata. Krajobrazy były żywe i zmieniały się jak w kalejdoskopie, I choć nie przeciąłem wszystkich stref klimatyczno-florystycznych, jakie układają się między biegunem a równikiem, uświadomiłem sobie wtedy bardzo wyraźnie czym są dla ekologii lądowej wielkie krajobrazowe pasy roślinne jako naturalne jednostki najrozleglejszej skali. [więcej w: , cegła na ścianę, beton dekoracyjny, konstrukcje stalowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beton dekoracyjny cegła na ścianę konstrukcje stalowe