Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Czynniki zewnetrzne– swiatlo, sila ciezkosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Czynniki zewnętrzne— światło, siła ciężkości —mogą wywierać wpływ determinujący na labilną jeszcze biegunowość kiełkującego zarodnika. Podczas kiełkowania zarodników mchów (Funaria) ściana poprzeczna powstająca po pierwszym podziale zostaje założona zawsze prostopadle do kierunku padania światła. Takie samo zjawisko Występuje podczas kiełkowania zarodników Equisetum Oraz zapłodnionych komórek jajowych gatunków Fucus. W tym ostatnim przypadku część bardziej oddalona od źródła światła wytwarza zawsze ryzoid. W innych przypadkach, a przede wszystkim w komórkach jajowych roślin wyższych, leżących głęboko w tkankach, czynniki zewnętrzne nie wywierają prawie żadnego včpływu. O biegunowości tych komórek decyduje raczej wpływ wywierany przez komórki tkanki zalążka, a także czynniki wewnętrzne samej komórki jajowej, które określają położenie wrzeciona podziałowego i w ten sposób ustalają biegunowość rozwijającej i dzie lącej się komórki. Nie znamy bliżej sposobu ksztaltowania się biegunowości p o j e d y n c zej kom Ó r k i. Wyżej wymienione przypadki zdają się wskazywać, że jest ona labilna i daje się modyfikować działaniem czynników zewnętrznych w komórkach przed pierwszym podziałem oraz że jej ujawnienie się nie jest związane z podziałem komórki. KomÓrki ostatecznie zróżnicowane zachowują zwykle trwale raz ustaloną biegunowość. Fakt ten szczególnie wyraźnie przejawia się w pewnych komórkach włośnikowych, w których transport barwików odbywa się zawsze w kierunku od podstawy komórki do jej wierzchołka, mimo istnienia intensywnej cyrkulacji plazmy. Właściwość b i e g u n o w e g o p r zew o d z e n i a substancji, tj. zdolność ich przenoszenia tylko w j ednym kierunku, ma zapewne zasadnicze znaczenie dla dalszego kształtowania się i różnicowania organów wielokomórkowych. Substancje wzrostowe np. są często transportowane ściśle biegunowo w komórkach (s. 950). Nie wyjaśniono jeszcze dotychczas, w jakim Stopniu biegunowość orga nu j a ko c a łoś ci zależy Od polarnej struktury pojedynczych komórek. Podobnie jak kawałki magnesu mają zawsze biegun dodatni i ujemny, również poszczególne części ostatecznie wykształconych organów, a nawet wchodzące w ich skład komórki, wykazują zawsze pewną biegunowość. [podobne: , materiały budowlane, animacja z logo, usługi sprzątania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: animacja z logo materiały budowlane usługi sprzątania