Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Czyz nie wymownym jest to

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Czyż nie wymownym jest to dowodem, że warunki życia są odrębne w tych środowiskach, że kształtotwórcze bodźce i warunki odżywcze inaczej działają, że inną jest także na nie reakcja życiowa w różnych częściach jednego i tego samego organizmu, wyjątkowo, jak tutaj, zdolnego do życia w obu środowiskach? Nie tylko jednak ten drobny przykład na chybił trafił wzięty spośród tysięcy innych, jest ilustracją odrębnych warunków życia w środowisku wodnym. Świadczy o tym całość życia zarówno w wodach śród- lądowych, jak i w morzu, w porównaniu do życia lądowego. Niewątpliwie obserwował każdy z nas nieraz życie zarosłego stawu lub brzegu jeziora, przepełnionego naj rozmaitszymi typami roślin i zwierząt. Widzieli- śmy ryby pływające w toni wodnej lub trzymające się roślinności przybrzeżnej. Widzieliśmy żaby wy- grzewające się w błocie na skraju stawu a wska- kujące do wody za naszym zbliżeniem się; ślimaki; błotniarki i zatoczki, leniwie pełzające po roślinności wodnej, po dnie i po wewnętrznej powierzchni wody. Żwawo pływające owady, pływaki i pluskwiaki wodne o drapieżnych obyczajach. Najrozmaitsze robaki, pi- ‘[awki i wirki pływające, pełzające leniwie albo sie- dzące na łodygach roślinności podwodnej. Zwróciły naszą uwagę z pewnością ważki latające obficie nad stawem, zawisające niekiedy w locie nad wodą lub roślinami z wody wystającymi dla złożenia jajeczek do żywiołu koniecznego dla rozwoju ich stadiów lar- walnych, choć formom dorosłym, latającym już mniej potrzebnego. Obserwacja pod mikroskopem dała moż- ność podziwiania bogactwa i różnorodności życia drobnego, zawieszonego w toni wodnej, planktonu, złożonego z maleńkich organizmów roślinnych i zwie- rzęcych, tysiącami okazów niekiedy wypełniającego kropelkę wody. Widział to chyba każdy i podziwiał. a dla wielu z nas taki zarosły stawek był pierwszą szkołą ścisłej obserwacji przyrody, której niezatarte ślady pozostały w pamięci na całe życie. [patrz też: , telewizja przemysłowa, mobilne piaskowanie, Hale magazynowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Hale magazynowe mobilne piaskowanie telewizja przemysłowa