Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Fakt ten Stanowi jeden z

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Fakt ten Stanowi jeden z dowodów h orm on a In ego charakteru korelacji. Miejscem syntezy substancji wzrostC)wych w rnłodych siewkach są przede wszyst— kim li ś ci e n i e. W roślinach dorosłych prądy substancji wzrostowych płyną z liści do osi pędu. K Ole opłyl traw jest miejscem szczególnie intensywnej aktywacji substancji wzrostowych, które dostają się do niej w formie nieaktywnej z Od szczytu koleoptyla płyną one w dół rośliny i regulują jej wydłużanie się. Jeżeli odetniemy szczyt koleoptyla owsa o długości kilku mm (owies jest powszechnie stosowanym obiektem doświadczalnym w fizjologii wzrostu), wówczas wzrost zdekapitowanej reszty pochewki zostaje całkowicie zahamowany na Okres kilku godzin. Jeżeli jednak odcięty szczyt połączymy z zdekapitowaną rośliną za pomocą kropli żelatyny lub agaru, wówczas stwierdzamy natychmiastowe wznoWienie wzrostu. Wystarczy nawet nałożyć tylko bloczek agarowy, na którym przez kilka godzin spoczywał powierzchnią cięcia szczyt, aby wywołać ponowny wzrost zdekapitowanego koleoptyla. Doświadczenia te wykazują bezspornie, że z wierzchołka koleoptyla wydziela się substancja stymulująca wzrost elongacyjny (s. 401). Ze s to ż ków wzro stu pędów i korzeni starszych roślin płyną również prądy substancji wzrostowych, nie tylko wywierające na wzrost elongacyjny, lecz wywołujące również inne efekty. Tak więc rozwój pączków śpi ąc y ch na łodygach roślin wyższych zostaje z reguły zahamowany przez prąd substancji wzrostowych wypływający z pą czka szczy łowe g O. Oznacza to innymi słowy, że pączek ten wywiera korelacyjny wpływ na tworzenie się osi bocznych i w ten sposób reguluje w zasadzie sposób rozgałęziania się i symetr i ę całego organizmu. Istotnie stwierdzamy, Że z chwilą ucięcia pączka szczyto— wego następuje zwykle rozwój pączków śpiących. Jeżeli zdekapitowany pęd po— smarujemy pastą lanolinową z substancją wzrostową, zabieg ten hamuje — dobnie jak nie uszkodzony pączek szczytowy rozwój pączków śpiących. [podobne: , skoki spadochronowe, sala konferencyjna warszawa, kurs prawa jazdy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: sala konferencyjna warszawa skoki spadochronowe kurs prawa jazdy