Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Gdy czerwono kwitnaca roslina wytwarza

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Gdy czerwono kwitnąca roślina wytwarza komórki rozrodcze, w każdej z nich po dokonanym podziale redukcyjnym występuje tyłko jeden chromosom z genem barwy czerwonej; podobnie też komórki rožrodcze biało kwitnącej rasy zawierają po jednym chromo- 1 Gony są to komórki rozrodcze powstające wynikli mejozy. U roślin po ;nejozie tworzą sią spoĘy (u roślin wyższyeh mikro— i makrdsporg). somie z zawiązkiem białej barwy. Gdy następnie w procesie nia zlewa się komórka jajowa jednej rasy z jądrem plemnikowym drugiej, w jądrze powstałej zygoty, oprócz pozostałych chromosomów, które tu można pominąć, obecne są jednocześnie oba chromosomy z zawiązkami białej i czerwonej barwy kwiatu. Podobnie też wszystkie następne komórki ciała diploidalnego organizmu rozwijającego się z zygoty przez szybkie podziały mitotyczne będą w każdym jądrze zawierały współrzędnie te dwa chromosomy homologiczne: jeden z zawiązkiem barwy czerwonej, drugi zaś białej (ryc. 288). Zgodnie z tym wszystkie m i e s zań ce (czyli hybrydy) powstałe z takiego krzyżowania zawierają te oba zawiązki. Na ogół oznacza się użyte do krzyżowania rośliny jako pokolenie rodzicielskie (P parentes), potomstwo ich jako pierwsze pokolenie mieszańców, czyli pierwsze pokolenie filialne (FI), wnuki zaś — jako drugie pokolenie mieszańców, czyli filialne (F2). Wszystkie roŚliny p i e r wsze go p okoleni a m i esz a ń c Ów w takim krzyżo— Waniu mają j edn ol i ty w y g ląd (pierwsze prawo Mendla — j e d n o Ii t o ści mi es za ń có w); przy tym w większości przypadków jest obojętne, która z roślin rodzicielskich była użyta jako matka Mendlo:igskie dziëd2iczności; mieszańce która žaś — jako ojciec, gdyž oba takie kr z y ż pr z e ne dają z reguły ten sam wynik (por. jednak s. 376). [przypisy: ,lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka