Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Istotnie, rozejrzawszy sie w calosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Istotnie, rozejrzawszy się w całości fauny lądowej, można zauważyć, że tylko dwie wielkie grupy miano- wicie stawonogi i kręgowce, problem ten w biegu ewolucji dobrze rozwiązały ekologicznie i one tworzą główne składowe reprezentowane przez wije, owady, pajęczaki, zabez- piecza przed utratą wody zewnętrzny pancerz chity- nowy, wytwarzany przez jednowarstwowy nabłonek. U typowych kręgowców lądowych, gadów, ptaków, ssaków, rolę tę spełnia nabłonek wielowarstwowy, nadto wytwarzający dodatkowe utwory rogowe jak łuski, tarcze, pióra, włosy, obok innych przeznaczeń także utrudniające parowanie ciała. Z dwóch drobniejszych grup lądowych, ślimaki płucodyszne częściowo są zabezpieczone od utraty wody przez skorupę, częściowo przez śluz obficie przez skórę wydzielany,. jednak większość z nich ograniczona jest do miejsc wilgotnych, co wskazuje, że problemu zabezpieczenią się przed parowaniem, czyli przystosowania się do życia lądowego, nie roz- wiązały należycie. Zaś dżdżownice, pierścienice ży- jące w glebie, związane z podłożem wilgotnym, ściśle mówiąc nie mogą być uważane za zwierzęta par excellence typu lądowego, podobnie [ak- wirki, wstęż- niaki i pijawki, zamieszkujące przesycone ciepłą wil- gocią lasy tropikalne. Z problemem zasadniczym życia zwierząt lądowych zabezpieczeniem ciała przed parowaniem – po- średnio wiąże się także budowa aparatów oddecho- wych. Płuca i tchawki, organy oddechowe typu lądowego, w zasadzie wspólne mają to, że tworzą rozległe, umożliwiające wymianę gazową powierzch- nie, skierowane do środka ciała, tam się rozgałęzia- jące, podczas gdy skrzela rozkrzewiają się na ze- wnątrz. Tylko bowiem taka budowa zabezpiecza je przed wysychaniem, w ogromnym stopniu zagraża- jącym bytowi zwierząt lądowych – wodnym tylko wyjątkowo (kałuże periodyczne, brzeg morski przy odpływie). Różnią się zwierzęta lądowe od wodnych także rozrodem. Zapłodnienia zewnętrznego nie spotykamy u lądowych. Dominuje tu• powszechnie zapłodnienie wewnętrzne. W wodzie przeciwnie, u bardzo wielu grup, nie tylko naj niższych, ale także u wielu szkar- łupni, mięczaków, raków i ryb, elementy płciowe wydalane są na zewnątrz, gdzie, pędząc życie mniej lub więcej zbliżone do planktonowego, spotykają się i łączą, dając zapłodnione jaja, rozwijające się dalej w odbiegające często od wyglądu rodziców stadia larwalne, po czym dopiero przemieniają się w stadia młodociane i dorosłe. [przypisy: , Zbiorniki betonowe, podłogi drewniane, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kołki sprężyste podłogi drewniane Zbiorniki betonowe