Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jedna z takich jest r

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Jedną z takich jest r o z ród b e z p ł c i o w Y i t w o r z e- n i e k o lon i i. Podział i pączkowanie – dwie główne formy rozrodu bezpłciowego spotykamy szczególnie u zwierząt przytwierdzonych, co najwidoczniej jest przejawem osłabienia indywidualizmu w związku z ży- ciem nieruchornym. Powstają rozkrzewione kolonie, które niby jakieś zarośla zwierzęce pokrywają w ko- rzystnych dla siebie warunkach odżywczych nieraz rozległe przestrzenie dna morskiego, nadając kraj- obrazowy wygląd terenom podwodnym. Utworzone są z osobników często bardzo zmiennych, bowiem podobnie jak u roślin, kształtotwórcze lokalne bodźce zewnętrzne dzia- łają na nie w ogromnym stopniu i to tym silniej, im bardziej osiadły tryb życia prowadzą. HYdropolip osiadły, kolonialny Pennaria, zewnętrznie podobny do rośliny. Według Aquarium Neapolitanum. Typ biologiczny. zwierzęcia wytwarzał się w związ- ku z przejawami jego aktywności. Główną czynnością przytwierdzonego zwierzęcia jest wycedzanie z wody pokarmu. Organy lokomocji i zmysłów w znacznym stopniu doznają uwstecznienia. Powstały najrozma- itsze ramiona mniej lub więcej ruchliwe, aparaty rzęskowe, naprowadzające prąd wody, urządzenia filtracyjne, wycedzające z wody pożywne cząstki itp. Budowa połączona jest zazwyczaj z promienistą sy- metrią, zrozumiałą wobec podobieństwa bodźców działających z różnych kierunków w płaszczyźnie poziomej. Inne za to działają siły w kierunku piono- wym. Pokarm “deszczem” spadający z warstw gór- nych sprzyja wytwarzaniu kielichowatego kształtu ciała, u wielu form otoczonego chwytnymi ramionami. Wzrost’ odbywa się z reguły ku górze, nie tylko ze względów odżywczych, ale i z racji potrzeb obronnych. Zwłaszcza odznaczają się nim formy bytujące na dnie mulistym, bowiem życiu osiadłemu korzystnemu ze względów odżywczych grozi w znacznym stopniu zasypanie przez osady, przez opadające nieustannie z góry unosiny martwe i szczątki organiczne. [przypisy: , pokrycia dachowe, odzież ochronna, ochrona mienia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ochrona mienia odzież ochronna pokrycia dachowe