Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jednakze wielki kryzys z lat

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Jednakże wielki kryzys z lat 1929 -1933 przyczynił się do zastosowania w gospodarce USA pierwszych form interwen- cjonizmu państwowego, a również do skrystalizowania się jego założeń teoretycznych. Poglądy na temat konieczności zwiększenia ingerencji państwa w życie gospodarcze, zawarte w pracach czołowego teoretyka tego kierunku Johna May- narda Keynesa l, stanowiły swoistą rewolucję w teorii eko- nomii. Ogromny wpływ na zwiększenie się roli państwa w gospo- darce krajów kapitalistycznych miały. wojny światowe, a szczególnie II wojna światowa. Wymagała ona bowiem nie- zwykłej mobilizacji całej gospodarki; podporządkowania działań gospodarczych prowadzonej wojnie. Jeszcze większe znaczenie miał wzrost zagrożenia systemu kapitalistycznego jako całości w wyniku: 1) wyłamania się grupy krajów Europy i Azji z systemu kapitalistycznego i utworzenia bloku państw socjalistycznych; 2) działania w krajach wysoko rozwiniętych silnego frontu ludowego, który wyrósł w okresie walki narodowej, a którego pozycja była po wojnie bardzo silna (świadczy o tym udział komunistów w rządach takich krajów, jak Francja, Finlandia i Włochy, ra- dykalizacja Partii Pracy w okresie powojennym w Wielkiej 1 Głównie w wydanej w 1936 r. książce Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (polski przekład w 1956 r.). Zmiany strukturalne .we współczesnym kapitalizmie Powstanie systemu państw socjalistycznych, bezpreceden- sowy rozwój tych krajów w zakresie tempa wzrostu gospo- darczego, postawiły problem kryzysu międzynarodowego sy- stemu kapitalistycznego w nowym świetle. Wszystkte te okoliczności sprawiły, że teorie o konieczności zwiększenia roli państwa w gospodarce w celu złagodzenia podstawowych sprzeczności kapitalizmu zyskują coraz szer- szą aprobatę w teorii ekonomii, a również w praktyce gospo- darczej. Państwo ma zatem za zadanie utrzymanie kapitalistycznego sposobu produkcji przez łagodzenie podstawowych jego sprzeczności. [podobne: , drabiny aluminiowe, aranżacje wnętrz, pompy hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacje wnętrz drabiny aluminiowe pompy hydrauliczne