Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jednakze z uwagi na specyfike

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Jednakże z uwagi na specyfikę sytuacji gospodarczej po- szczególnych krajów konkretne rozwiązania mogą być od- mienne co do zakresu lub. zależne od siły ekonomicznej pań- stwa. Nieprzypadkowo w kraju najbardziej zmonopolizowa- cjonizrn celny, począwszy jednak od XVIII w, a szczególnie w XIX W., narzucała innym krajom politykę “wolnego handlu”, ponieważ jej wy- roby w tym czasie skutecznie konkurowały z wyrobami innych krajów. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Inwestycje a koniunktura Również sektor państwowy nie ma w gospodarce USA większego znaczenia. 2 .Interwencjonizm w dziedzinie inwestycji i w innych dziedzinach gospodarki Z wymienionych wyżej podstawowych form- oddziaływania państwa na gospodarkę bez trudu można wyciągnąć wniosek, że zmierzają one do zwiększenia globalnego popytu. Istotnie, w realizacji podstawowego celu interwencjonizmu odcinko- wyrn celem działania państwa jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji między produkcją a popytem, do zlikwidowania (lub przynajmniej zmniejszenia) groźby nadprodukcji. W tworzeniu globalnego popytu w gospodarce szczególna rola przypada inwestycjom: po pierwsze, przekształcając oszczędności w postaci kapitału pieniężnego w inwestycje można zlikwidować lukę między konsumpcją a produkcją, a po drugie – inwestycje dynamizują całą gospodarkę działając pobudzająco na jej części składowe. Wzrost inwestycji oznacza wzrost popytu na środki trwałe i (proporcjonalny lub mniej niż proporcjonalny) s wzrost po- pytu na surowce i materiały; stwarza to bodźce do wzrostu produkcji różnych gałęzi działu I, wynikającego stąd wzrostu zatrudnienia, a w ślad za tym popytu konsumpcyjnego. Wzrost .popytu konsumpcyjnego pobudza do zwiększenia produkcji działu II, a zatem do dalszego wzrostu zamówień na środki inwestycyjne i inne środki produkcji oraz dalszego wzrostu zatrudnienia. [podobne: , prace dekarskie, nagrzewnice powietrza, kolektory słoneczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne nagrzewnice powietrza prace dekarskie