Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jedynie przez “piecie sie” ku

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Jedynie przez “pięcie się” ku górze, przez mniej lub więcej pasywne narastanie ciała w częściach przeciwnych do podstawy, na której tkwią, mogą przeciwstawiać się zagrzebaniu żywcem, często naj groźniejszemu właśnie w najbardziej korzystnych warunkach odżywczych. . Rozmaite są także biologiczne typy b e n t o s u r u- c h l i w e g o, uzależnione w dużym stopniu od planów strukturalnych zwierząt, nieraz nawet nie specjalnie charakterystyczne dla środowiska ‘wodnego jako ta- kiego, ponieważ na ich wytwarzanie się wpływały nie tyle warunki fizyczne środowiska płynnego, ile sposób poruszania się po podłożu określonego typu (dno twarde, sypkie, grząskie, zarosłe). Pominiemy je tutaj, udzielając za to kilku uwag ogólnych formom nekto- nicznym i planktonowi – typom lokomocyjnym zwierząt, które powstały w ścisłym związku ze spe- cyficznymi warunkami środowiska wodnego, wielo- krotnie gęstszego od powietrza. Nekton – pływacy aktywni Najbardziej wyraźne typy nektoniczne spotykamy wśród kręgowców, zarówno pierwotnie (ryby) jak i wtórnie wodnych: ssaków, gadów morskich i ptaków. U kręgowców wskutek wyższej organizacji niż u bez- kręgowców, aparatura dynamiczna ciała może być doprowadzona do dużej sprawności. Na taką “motory- zację” ciała składa się szereg czynników, które uprze- . dnio omówimy, zanim przedstawimy. ważniejsze typy lokomocyjne pływaków aktywnych. Ruch zwierząt w wodzie zależy więc od o r i e n- t a c j i o s i . c i a ł a podczas pływania; Najczęstszym jest pływanie przy zachowaniu osi ciała w pozycji p o z i o m e j, brzuchem do dołu, grzbietem .do wierz- chu tzw. g a s t r on e k t Y c Z n e, spotykane u więk- szości ryb, ssaków, gadów itp. [hasła pokrewne: , biuro detektywistyczne, Kabina pod prysznic, projektowanie wnętrz Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro detektywistyczne Kabina pod prysznic projektowanie wnętrz Kraków