Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jest to tym bardziej uzasadnione,

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Jest to tym bardziej uzasadnione, że lokomocja jest takim przejawem aktywności zwierzęcia, który umożliwia mu wykonanie wszystkich innych potrzeb życiowych, a więc wyszukiwanie i zdobywanie energii odżywczej, ucieczkę przed wrogami i nieprzyjaznym środowis- kiem, spotykanie się płci, rozród itp. Lokomocyjne typy zwierząt odpowiadają w pewnym stopniu wzrostowym formom roślin i osiadłych zwierząt, ja- ko reakcjom na lokalne bodźce zewnętrzne. Mają dużą wartość fizjonomiczną. W przeciwieństwie do morza, zasiedlonego naj- rozmaitszymi typami organizacyjnymi, pierwotnia- kami, gąbkami, jamochłonami, robakami, mszywio- łami, ramienionogami, szkarłupniami, mięczakami, skorupiakami, osłonicami i rybami – które rep re- . zentują nie tylko całkiem różne typy, ale także swój zasadniczy plan budowy przejawiają w tysiącz- nych odchyleniach – fauna lądowa, pominąwszy niewielkie stosunkowo grupy dżdżownic i mięczaków, reprezentowana [est tylko przez dwa olbrzymie typy stawonogów i kręgowców (z wyłączeniem ryb), czyli przez tzw. czworonogie (Tetrapoda). Typy biologiczne powstały więc. tutaj niewątpliwie z materiału bar- dziej jednolitego, ale za to, jest ich ogromna roz- maitość, jeżeli chodzi zwłaszcza o drugorzędne przystosowanie do środowiska – co naj widoczniej harmonizuje 2; większym urozmaiceniem lądu w po- równaniu do bardziej jednostajnego morza, a także zgadza się z wyższym na ogół poziomem życia lądo- wego. Sposoby poruszania się na lądzie można sprowadzić do dwóch zasadniczych, z których jeden wymaga oparcia, podłoża stałego dla poruszającego się zwie- rzęcia. i odpowiada w pewnym stopniu życiu bento- nicznemu zwierząt wodnych, tworząc przewazrue lądowy bentos ruchomy (ambulant); należy przeciw- stawić go zwierzętom latającym – większości ptaków i bardzo ,licznym owadom (volant), będącym odpo- wiednikiem pelagicznego nektonu. W szczegółach jednak jest rozmaitość ogromna, pozwala dzielić typy lokomocyjne zwierząt lądowych na czołgające się, pełzające, wijące się, chodzące, biegające, Bkaczące, ryjące pod ziemią, łażące po pniach i gałęziach drzew- nych, czepiające się liści lub kory borujące w drzewie, poruszające się przez powietrze pasywnym lotem ślizgowym, latające aktywnie itp. [patrz też: , deska elewacyjna, brama garażowa, płyta warstwowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brama garażowa deska elewacyjna płyta warstwowa