Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jezeli wezmiemy pod uwage, ze

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zarówno zarodki roślin wyższych jak i stożki wzrostu korzystają z doprowadzanych do nich substancji pokarmowych, a więc nie są samożywne, wówczas łatwo zrozumieć, że mogą występować różnice w stopniu odżywienia poszczególnych komórek, co z kolei musi wpłynąć na ich różnicowanie się. Zależnie Od miejsc wnikania substancji pokarmowych do tkanek embrionalnych raz komórki położone zewnętrznie, innym razem centralnie, są lepiej odżywiane niż pozostałe. Należy przy tym pamiętać, Że dopóki nie zostaną wykształcone specjalne drogi, dostarczanie pokarmu może się odby— wać tylko z komórki do komórki. Wskutek tego najodleglejsze komórki zostają zaopatrzone dopiero wówczas, gdy bliżej położone zostały już odżywione i przepuściły prąd substancji pokarmowych do następnych komórek. przy takim transporcie musi mieć duże znaczenie omówiona poprzednio biegunowość komórek. Na kształtujący Się Organ mogą wywierać naturalnie wpływ również siły me— chaniezne: ci śn i e nie i rozciąganie. Ponieważ poszczególne partie organu, prawdopodobnie wskutek różnic w odżywieniu, mają różne tempo wzrostu, mogą wystąpić napięcia pomiędzy tkankami. Zjawiska takie jednak mają małe znaczenie jako czynniki korelacyjne. (Współdziałalnîe środowiska zewnętrznego w procesach determinacji, s. 385). I. Zjawiska restytucji (35) W wielu przypadkach różnicowanie komórek, początkowo obdarzonych omnipotencją, polega prawdopodobnie na korelatywnym wpływie komórek sąsiednich. Wywołują one częściowe zahamowanie pewnych możliwości rozwojowych, a pobudzają jednostronny rozwój innych. Zjawiska te można prześledzić szczególnie dobrze na podstawie objawów występujących po zranieniu rośliny, czyli na tzw. z j aw iskach resty tuc j i. Wnioski wyciągnięte z takich obserwacji mają bardzo duże znaczenie także dla innych działów fizjologii rozwoju. Restytucją nazywamy odtwarzanie organów lub ich części (znane i w świecie zwierzęcym) utraconych lub nie funkcjonujących z różnych przyczyn. [podobne: , prawo jazdy kat a Lublin, agencja interaktywna, dmuchańce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja interaktywna dmuchańce prawo jazdy kat a Lublin