Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jezeli wiec zwrócimy uwage na

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Jeżeli więc zwrócimy uwagę na tę całość. życia w danym miejscu, na jej krajobrazowy wygląd i zhar- monizowanie, na skład jakościowy gatunków, na usto- sunkowanie się ilościowe poszczególnych składników zespołu, na tworzące je typy przystosowawcze, na wzajemne zależności odżywcze, na zmiany dobowe, sezonowe oraz ewolucyjne jakim ta całość ulega; będzie to juź inny punkt widzenia niż badanie po- szczególnych mniej lub więcej wyizolowanych z zes- połu osobników czy populacji, nawet w razie stwo- rzenia im warunków koniecznych do życia (np. przy hodowli poszczególnych zwierząt w warunkach labo- ratoryjnych). Widzimy więc dwa główne punkty widzenia w eko- logicznym badaniu: a u t e k o l o g i c z n y – patrze- ma- na poszczególny gatunek w jego naturalnym l W tytule naszej książki pod pojęciem “zwierzę” rozumie- my oczywiście wszystkie odnośne skale życia, więc: osobnik, gatunek jako populacja oraz zgrupowania rozmaitych popula- cji w życiu zespołowym. Badanie populacji gatunkowych, dzisiejsza ekologia, często wyróżnia jako odrębny, trzeci dział ekologii (demekologię), pośredni między autekologią a syneko- Iogią, bardziej jednak wiążący się z ostatnią. Działy ekologii zwierząt Autekologia zajmuje się stosunkami poszczególnych zwierząt (osobników, gatunków) do ich środowiska i w praktyce sprowadza się do badania c z y n n i k ó w e k o l og i c zn y c h oraz reakcji funkcjonalnych na nie ze strony zwierząt, oraz zachowania się i przysto- sowań trwałych, nabytych w biegu ewolucji, ujawnia- jących się pod postacią. tzw. form życiowych. [więcej w: , Hale magazynowe, ochrona mienia, tablice informacyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Hale magazynowe ochrona mienia tablice informacyjne