Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Liczne motyle dzienne i blonkówki,

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Liczne motyle dzienne i błonkówki, rozkoszujące się życiem podczas najbardziej usłonecznionych po- łudniowych godzin dnia,. przy lada zachmurzeniu przestają latać i kryją się wśród roślinności. Są to heliofile, prawdziwe dzieci słońca. Obronne reakcje świetlne mogą jednak ulegać mniej lub więcej raptownym zmianom w zależności od równocześnie ze światłem działającego innego czyn- nika. W zasadzie dodatnio fototropiczne pszczoły nie wylatują z ula przy niskiej temperaturze, choć słońce może świecić; ich fototropizm staje sięwtedy ujemny, wskazując że warunki cieplne w krańcowych razach u pszczół większą odgrywają rolę niż warunki świetlne. Spotykamy się tu z powszechnym w badaniach eko- logicznych zjawiskiem interferowania czynników, co w dużym stopniu utrudnia ścisłe badanie wpływów środowiska na organizmy. Poprzez pożywienie wpływa światło na zasadniczą w walce o byt funkcję – n o ś n ość ptaków, które ja- ko zwierzęta kierujące się przede wszystkim wzro- kiem, mogą odżywiać się tylko za dnia. Nośność wielu drobnych odlatujących na zimę gatunków jest większa w naszych umiarkowanych strefach niż tych samych gatunków w krajach gorących. U nas dzień w porze letniej, w okresie rozrodu ptaków, jest znacznie dłuż- szy niż w strefach mniejszych szerokości. Mają więc możność zdobycia obfitszego pokarmu, co wyraźnie wpływa na liczbę złożonych jaj i co na ogół sprzyja szybkości rozrodu i rozwoju, pozwalając wywodzić często dwie a nieraz trzy i cztery generacje w ciągu pory letniej. Kos, składający u nas przeciętnie 4-6 jaj, na Maderze wysiaduje nie więcej nad 2-3; sikora bogatka u nas niesie 6-10 jaj, a jej odmiana z Wysp Malajskich 3-5. Na ogół większość ptaków krajów gorących, w związku z krótszym letnim dniem niż u nas, a tym samym krótszym czasem żerowania, odznacza się mniejszą nośnością, często składając tylko po dwa jaja. [więcej w: , taśma samoprzylepna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, Ogrzewanie podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Ogrzewanie podłogowe przydomowa oczyszczalnia ścieków taśma samoprzylepna