Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Na korzeniach lub osiach pedów,

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Na korzeniach lub osiach pędów, w których odbywa się stale wzrost plazmatyczny w stożkach wzrostu, nie można wykazać na danym organie jako całości wielkiego okresu wzrostu. Jeżeli obserwujemy korzeń przez mikroskop horyzontalny, stwierdzamy wówczas, że w stałych warunkach organ ten rośnie równomiernie. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że z tkanki merystematycznej w miarę podziałów coraz to nowe komórki przesuwają się dc strefy wzrostu i zaczynają się wydłużać, wówczas gdy starsze komórki wychodzą ze strefy maksymalnego wzrostu i przestają rosnąć. Przesuwanie się komórek ze strefy embrionalnej w strefę wzrostu elongacyjnego harmonizuje z ustawaniem wzrostu starszych komórek, tak że wydaje się, że organ jako całość rośnie w sposób ciągły, chociaż każda jego komórka przechodzi wielki okres wzrostu i przestaje rosnąć po osiągnięciu maksymalnych wymiarów. W pędach stwierdzano jednak niekiedy ‘wzrost nieciągły, „skokowy” kt órego przyczyny nie zostały bliżej wyjaśnione. Organy o wzroście ograniczonym, jak liście, koleoptyl traw, nitki pręcikowe itp. przechodzą naturalnie jako całość wielki okres wzrostu, ponieważ wzrost embrionalny i elongacyjny są czasowo oddzielone od siebie, a organ po zakończeniu elongacji jest całkowicie wyrośnięty. Szy b k o ść wzrostu organów jest bardzo różna w poszczególnych przypadkach. Może ona być tak znaczna, że daje się nawet stwierdzić gołym okiem. Zawsze też można ją zmierzyć bezpośrednio za pomocą mikroskopu horyzontalnego. Nitki pręcikowe wielu traw wydłużają się po otwarciu kwiatów (pylenie) mniej więcej 0 1,5 mm na minutę. Pędy bambusa przyrastają mm/min, dobrze wykształcone pędy dyni 0,1 mm/min. Łagiewki pyłkowe Tradescantia wydłużają się 20 IJJmin. Większość roślin wyższych rośnie z mniejszą szybkością, wynoszącą około kilka ILhnin, Jest to zrozumiale, jeśli pamiętać będziemy, że również podczas wzrostu elongacyjnego plazma kontynuuje swe czynności syntetyczne, wymagające bez wątpienia czasu, jak np. wbudowywanie nowych cząsteczek w ściany komórkowe. [hasła pokrewne: , szkoła paralotniowa, meble pracowniczne, drukarnia cyfrowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drukarnia cyfrowa meble pracowniczne szkoła paralotniowa