Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Nalezy tez dodac, ze to

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Należy też dodać, że to pierwsze pokolenië mieszańcóW może być pośrednie pomiędzy obu rodzicielskimi pod względem wykształcenia danej cechy; w naszym przykiadzie k*vviaty mają zabarwienie ró Dziedziczenie jest til O ś re d ni e” wobec tego, że Widocznie oba zawiązki działają jednakowo silnie. Niekiëdy tednâk jeden gen może działaniem svsroirn drugi; jest on d o mi n u j ą cy (panujący), podczas gdy r e c e g yw ny (ustępujący). W takim przypadku (ryc. 289) zeurnętrzny wygląd Pierqrsžego pokolenia mieszańców jest określony przez dominujący gen, čho•ciaż gem recesyTF ny ulega zanikowi„ Wprawdzie zeqrnętrznie Obecność jego nie ujawnia się; może: on jednak, jak zaraz wykaże- my, džiałać znovvu w na:stępnym poko- leniu. Jeżeli cecha jakaś dominuje, wszystkie: mieszańce FI są podobne do jednego z rodziców; w razie do— minowania czerĂvonej barwy nad białą pierw•sze pokolenie miałoby kwiaty czerwone. ZdaEza się jednak niekiedyn że pókolenie mieszańców zewnetrznie nie odpowiada żadnej formie i nie jest do niej podobne, lecz ujawnia jaką; zUpełnie cechę. n•p, z krzyžowanych pomięăzy sobą biała kwitnągych ras może powstać czerwono kwitnący mieszanieę. Mówimy wówczas o nowcŚei krzyżu wni c zej (s. 366). Pewne mieszańce różnią się ca swych rodziców zwi*šzoną bujnością (hčt:e r o zł a). Nierzadkim zjaViskiem jest występUiąca konsekwencji krzyżowania, bežp20dnośë (s, 373). Prawdziwy zatem charakter mieszańców może być dopiero wówczas dobrze poznany, gdy bada się potomstwo pokolenia czyli wnuki (F2) roślin rodzicielskich. [więcej w: , lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka