Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Nie wiemy jednak, czy wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Nie wiemy jednak, czy występuje tu bezpośredni wpływ substancji Wzrostowych, CZY też wytworzonej z nich substancji hamującej wzrost. Skoro w opisanych wyżej przypadkach prąd substancji wzrostowych działa hamująco, jest możliwe, że w innych wywołuje on stymulację wzrostu. Wczesną wiosną z rozwijających się pączków naszych drzew płynie prąd substancji wzro— stowych do ka m bi um pnia, pobudzający tę tkankę do podjęcia podziałów i wzrostu. Substancje te wywierają nie tylko wpływ na wzrost elongacyjny, lecz działają stymulująco w znacznie szerszym zakresie. Bez wątpienia działanie ich dotyczy również podziałów komórkowych. Prądy substancji wzrostowych odgrywają również pewną rolę w wielu zjawiskach związanych z przekwi taniem (z j a w is ka c h p o s t fl o r a l ny c h), szczególnie zaś z zawiązywaniem s i g o w o c Ów. Zalążek z rozwijającym się zarodkiem jest miejscem bardzo intensywnej syntezy substancji wzrostowych. Udało się jednak wywołać tworzenie gie owoców bez uprzedniego zapłodnienia, dzięki sztucznemu wprowadzeniu substancji wzrostowych w ściany zalążni. Niektóre przypadki partenoka r p ii, tj. tworzenia się owoców bez zapłodnienia, szczególnie częste u roślin uprawianych, np. bananów, nie rozwijających nasion mandarynek i sułtanek, można wytłumaczyć spontanicznym tworzeniem się substancji wzrostowych lub ich aktywacją po zapyleniu. Wiadomo, że samo zapylenie niektórych roślin (a więc nie akt płciowy) może być bodźcem rozwojowym. Wpływ taki, powodujący więdnięcie okwiatu pewnych s to r czy kó w, jest wywierany z całą pewnością pvzez s ubstancje, wydzielane przez ziarna pyłku na powierzchni znamienia. Mają one charakter substancji wzrostowych. Wygięcia szypułek kwiatowych lub szyjki słupka wywoływane są jednostronnym nagromadzaniem się substancji wzrostowych. Nie ulega więc wątpliwości, że podczas tworzenia się szczególnych ośrodków syntezy substancji wzrostowych i ich transportu powstają zależności korelacyjne, wywierające wpływ na całość zjawisk rozwojowych rośliny. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że same prądy tych substancji nie mogą powodować specyficznego kształtowania się rośliny. [hasła pokrewne: , kawa do ekspresów, indywidualne kalendarze trójdzielne, obieg dokumentów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: indywidualne kalendarze trójdzielne kawa do ekspresów obieg dokumentów