Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Nie wszystkie rosliny w równym

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Nie wszystkie rośliny w równym stopniu mają zdolność do regeneracji za pośrednictwem komórek już zróżnicowanych. Często wysoce zróżnicowane komórki nie są już zdolne do podziałów. Zwykle po zranieniu tworzy się, wskutek wielokrotnych podziałów komórek sąsiadujących z raną, tzw, kalus — wybujałość czać, że przy wznowieniu podziałów i wzrostu plazmy komórek zróżnicowanych rolę czynnika wyzwalającego odgrywają tzw. h o r mony pr zy r a n ne (s. 339), wytwarzające Się wskutek zranienia. Dopiero po utworzeniu się kalusa następuje zróżnicowanie niektórych jego komórek prowadzące do powstania regeneratu.
Tworzy się wówczas stożek wzrostu korzenia albo pędu. Czasami (np. po uszkodzeniu tkanki przewodzącej) komórki kalusa różnicują się na naczynia lub rurki sitowe, które łączą ponownie przerwany ciąg wiązki. W tych przypadkach także obowiązuje prawo wazne dla wszystkich typów restytucji, w myśl którego roślina odtwarza tylko utracone części. Różne rośliny, a również i różne części jednej rośliny mają w rozmaitym stopniu zdolność: regeneracji. Na osiach pędów roślin wyższych tworzą się zwykle łatwo nowe stożki wzrostu pędu, a szczególnie łatwo stożki wzrostu korzeni. Utrata blaszki liściowej tylko bardzo rzadko pociąga za sobą zastąpienie jej przez nową. Najczęściej zostaje zrzucony cały liść lub ogonek liściowy. Nie wszystkie liście również potrafią wytwarzać nowe stożki wzrostu, analogicznie do liści begonii. a. Szczepienie (37). Szczególne procesy restytucyjne grają rolę przy tzw. sz cz e pi en i u. Jak wiadomo, udaje się wywołać zrośnięcie się jednej części rośliny z pączkami, czyli tzw. zrazu, z odpowiednio naciętą częścią tej samej lub innej rośliny, czyli tzvv,•. podkładką; łączone przez szczepienie części muszą jednak być blisko spokrewnione systematycznie. Zrastanie polega na wytworzeniu się kalusa na miejscach zranienia. Niebawem powstają w nim nowe naczynia i rurki sitowe, łączące wiązki przewodzące zrazu i podkładki. [przypisy: ,lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka