Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Niezaplodnione komórki jajowe zwykle obumieraja

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Niezapłodnione komórki jajowe zwykle obumierają szybko. Doświadczenia z dziedziny regeneracji wykazały jednak, że nawet wyrośnięte i zróżnicowane komórki mogą przedłużyć okres życia, jeśli zostaną pobudzone w pewien sposób do ponownych podziałów i wzrostu. W myśl tego komórki embrionalne s t o ż k ó w w z r o s tu, stale dziełące sie i rosnące, powinny być — podobnie jak organizmy jednokomórkowe potencjalnie nieśmiertelne. Naturalna bowiem śmierć nawet długowiecznych drzew nie jest uwarunkowana starzeniem się ich stożków wzrostu, lecz przypuszczalnie coraz to bardziej utrudnionym zaopatrywaniem ich w wodę, sole mineralne i inne substancje pokarmowe. Właściwie więc można by stożki wzrostu utrzymać wiecznie przy žyciu przez ciągłe ich przeszczepianie. Także w tym przypadku śmierć jest zjawiskiem korelacyjnym. Przeciętna dłu g ość ż:y ci a somatycznych Części roślin waha się w bardžo szerokich granicach i jest zwykle cechą gatunkową. Oprócz :roślin, których eažy cykl rozwoiowy od nasienia až do dojrzenia owocóW i śmierci trwa kilka tygodni, opăcz roślin rocznych i dwuletnich znane są zośliny trwalev żyjące nieraz, jak np. drzewa, Wiele tysięcy łat, Wiarógodne obliczenia pierścieni rocznego przyrostu pozwalają określiż przeciętny Wiek cisa na lat, lipy dŔbu 500—1000; topól_i wiązów ZOO–600. Najdłużej żyją rosnące Kalifornii drzewa mamutovVe (Sequoic gigantea), których maksy— malny wiek sięga lat. Wiele naSzyCh drzew liczy’ kilkaset lat życia, a nawet tak niebažorna ±oślina, jak borówka, žyje 23 lat. Należy przy tym pamiętać, że :rdšliny długowieczne jak Zwierzęta wykazują zjawisko stałego odnawiania się komórek, np. drzewa dzięki czynności karnbium. Długość życia poszczególnych komórek, znpE promieni rdzeniowych drzew lub rdze nia gruboszowatych kaktusów, łzadko 100 lat, jeżeli podžiały komórkowe i Wzrost mie dcstarczą A-łowego impulsu: przedłużającego życie, Na— wet w nasionach i zarodnikach w stâdfunm związanym z ďa_lëkD posuniętym odwodnieniem i zahamowaniem procesów przemiany materii, wystę puie nieuchronnie się. Swiadczy o tym fakt, że zdolnoś& kiełkoWania rzadko przekracža 1004!00 lat. Długowieczne nasiona spotykamy wśród roślin makwowatych s lotosów (Neuumbo izucije:ra) i in. Często spotykane dane 0 zdolności kiełkowania tzw. pszenicy egipskiej Są mylne. [patrz też: , deska tarasowa, skoki w tandemie, odzież bhp ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa odzież bhp skoki w tandemie