Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Nowsze intepretacje paleonto- logiczne zdaja

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Nowsze intepretacje paleonto- logiczne zdają się udowadniać w sposób niewątpliwy, że wielkie gady typu brontozaurów i diplodoków nie prowadziły życia ściśle lądowego, zasiedlały tereny raczej bagniste i laguny morskie, prowadząc w nich życie ziemnowodne, jak dzisiejsze hipopotamy, pły- wając względnie brodząc w tych bagniskach, gdzie znajdowały pokarm w postaci glonów. W takim oświe- tleniu ich wyjątkowo duże jak na zwierzęta lądowe rozmiary ciała są bardziej zrozumiałe. Lokomocja w wodzie i na lądzie Wielokrotnie mniej gęste od wody, powietrze stwa- rza także odrębne warunki dla lokomocji. Unieść się w nim biernie, tak jak to czyni zwierzę planktonowe w wodzie . nie można. Każde ciało opadnie na ziemię prędzej lub później, choćby było najmniejsze i najlżejsze. Z drugiej strony mały opór, jaki stawia powietrze poruszającemu się ciału, jest warunkiem korzystnym dla lokomocji, która też na lądzie w opar- ciu o podłoże może osiągnąć niezwykłą sprawność i chyżość (np.: u antylop, zebr, strusi), nie spotykaną w zasadzie u zwierząt wodnych poruszających się po dnie, po podłożu. Szybkie poruszanie się zwierząt wodnych widzimy głównie u przedstawicieli nektonu, u pływaków aktywnych (ryby, ssaki morskie, gło- wonogi), gdzie całe ciało wraz z silną muskulaturą, ogon względnie kończyny zamienione są w motor lub u tych, których poruszanie odbywa się systemem “rakietowym” jak u głowonogów, silnym wytłacza- niem wody z jamy płaszczowej poprzez lejek – zaś gęste środowisko sprawia, że organizm nie potrzebuje tracić energii na przezwyciężanie siły ciężkości. Na lądzie odpowiednikiem takiego nektonicznego sposobu życia jest lot aktywny, doprowadzony do szczególnej doskonałości u ptaków i wielu owadów, mniej spraw- ny u nietoperzy. Poruszanie się zwierząt lądowych z reguły odbywa się przednią częścią ciała, z czym ściśle wiąże się ukształtowanie według symetrii dwubocznej. Nie spotykamy na lądzie takiej rozmaitości typów archi- tektonicznych, jaką widzimy u mieszkańców wodnych (typy kuliste zwierząt, osiadłe, asymetryczne, pro- mieniste, jedno- i dwuosiowe, dwuboczne symetrycz- ne). [podobne: , projektowanie ogrodów, Hydraulika siłowa, Gotowe projekty domów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Gotowe projekty domów Hydraulika siłowa projektowanie ogrodów