Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Olbrzymia ilosc soli rozpuszczonych w

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Olbrzymia ilość soli rozpuszczonych w morzach i oceanach pochodzi ze skał lądowych i była w biegu dziejów Ziemi – wniesiona tam rzekami. Substancje chemiczne dzielą też wszystkie wody na dwa zasad- niczo różne środowiska życia. Stosownie do zawartości soli rozróżniamy wody s ł o n e i s ł o d k i e związane z grupą pośrednią wód s ł o n a w y c h, będących ich mieszaniną. Wody ocea- niczne są słone, o zasoleniu przeciętnym 35%0, czyli 0,5 g na litr. Składnikiem głównym jest chlorek sodu NaCI, tworzący przeciętnie 27%, nadto występują w nich chlorek magnezu, siarczan magnezu, a także siarczan wapnia i węglan wapnia, ale już w mniej- szych ilościach. W jeszcze mniejszych i zmiennych kwas krzemionkowy, sole biogeniczne azotu i fos- foru i inne mikroskładniki. Wody słodkie zawierają znikome ilości soli, zwła- szcza chlorku sodu i węglanu magnezu, jedynie tzw. twarde wody mają pewną przymieszkę węglanu wap- nia i gipsu. Różnica w porównaniu z wodami morskimi jest duża i to wpływa zasadniczo na życie. Brak soli kuchennej vi wodach słodkich sprawia, że możliwe jest tam życie roślin kwiatowych, które analogicznie do wtórnie wodnych zwierząt, z lądu “przeszły” do wody. Morze poza nielicznymi wyjątkami traw mor- skich (Zostera), stało się dla nich niedostępne; chlorek sodu działa na nie zabójczo. Jedynie. glony morskie, tworzące odrębny świat roślin niższych są przysto- sowane do życia w środowisku słonym. W odnieśleniu do zwierząt środowisko morskie i słodkowodne stwarza różnice, wypływające z pod- staw natury fizjologicznej organizmu, przez to zwła- szcza, że płyny wewnętrzne (krew; limfa, hemolimfa), zarówno składem chemicznym jak i stężeniem czyli właściwościami osmotycznymi zbliżone są do wody morskiej. [przypisy: , prace dekarskie, dmuchańce, sala szkoleniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dmuchańce prace dekarskie sala szkoleniowa