Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Pod wzgledem ekologicznym pozyskanie wlasnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Pod względem ekologicznym pozyskanie własnej ciepłoty przez zwierzęta dało im niezwykle potężną broń w walce o podbój tych siedlisk ziemi, które wyróżniają się krańcami termicznymi, przeważnie jednak krain mroźnych. $clslejSza bowiem zależność od pokarmu koniecznego w bez porównania większej ilości, niż zmiennocieplnym sprawia, że opanowanie gorących, lecz jałowych co do pokarmu pustyń śród- lądowych i dla nich okazuje się trudne i nie zaznacza się już supremacją nad zmiennocieplnymi, uwzględ- niając także i to, że walka ze skwarem dla stało- cieplnych jest trudniejsza niż z zimnem. Toteż w pustyniach gorących widzimy raczej przewagę gadów i owadów nad ciepłokrwistymi kręgowcami. które zresztą prowadzą ukryty za dnia sposób życia; są aktywne w nocy. Wilgotność Trzecim czynnikiem klimatycznym zasadniczej wagi jest wilgotność. powietrza i jej zmiany – odpadająca jako czynnik ekologicznr w środowisku wodnym. Rola pary wodnej zawartej w powietrzu ma decy- dujący wpływ na zwierzęta przede wszystkim z tego względu, że wszystkie one są żywymi “akwariami”, że zawierają’ określoną na ogół znaczną ilość wody w swym środowisku wewnętrznym, niezbędną dla sprawnego funkcjonowania procesów życiowych. a w szczególności dla podstawy tych procesów – przemiany materii. Woda znajdująca się w ciele zwierzęcia spełnia rolę roztworu, ułatwia krążenie substancji, odgrywa rolę katalizatora, umożliwia joni- zację, regulację temperatury wewnętrznej. Jest za- sadniczym składnikiem środowiska wewnętrznego i czynnikiem przemiany materii. Stąd jej szczególna rola w gospodarce fizjologicznej organizmu. Wszystko to razem biorąc czyni zwierzęta lądowe niezwykle wrażliwymi na stan wilgotności powietrza. Ważna jest nie tyle wilgotność bezwzględna, co wilgotność względna, odpowiadająca zawartości pary wodnej wyrażonej w procentach tej ilości, jaka po- trzebna jest do całkowitego nasycenia powietrza przy danej temperaturze. Jeszcze zaś ważniejsza jest ilość pary wodnej badanej razem z innymi czynnikami jak ciśnieniem i stanem dynamicznym powietrza, czyli siłą parowania albo transpiracji. [podobne: , wypożyczalnia samochodów Warszawa, Wykończenia mieszkań, klimatyzacja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja warszawa Wykończenia mieszkań wypożyczalnia samochodów Warszawa