Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Podzialy jadra i komórek szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Podziały jądra i komórek szczególnie często zachodzą w tkankach embrionalnych, a więc w okresie poprzedzającym fazę wzrostu elonga— cyjnego i fazę różnicowania się. Podziały te mają wielkie znaczenie dla genezy organów rośliny; zagadnienie to zostanie omówione szerzej nieco dalej. Jednak podziały mogą występować także w zupełnie wykształconych komórkach; w ten sposób np. tworzą się merystemy wtórne (felogen) lub kalus po zranieniu. Często podziały komórek odbywają się z pewną rytmiką, a czasami w pewnej zależności od naturalnego rytmu dnia. Wiele glonów dzieli się najintensywniej w nocy (Spirogyra zwykle o północy). W komórkach wielojądrowych podziały Od— bywają się często równocześnie lub posuwają się falami z jednego końca komórki w kierunku drugiego (por. woreczek zalążkowy, ryc. 26). B. ZJAWISKA BIEGUNOWOSCI (35) Położenie nowych ścian poprzecznych ma zasadnicze znaczenie dla późniejszego kształtowania rozwijającego się organizmu. Ułożenie ich uważać należy za pierwszy dostrzegalny wyraz procesów d e t e r m i na c j i i różnicowania komórek. Determinacja, tj. zrealizowanie określonego kierunku rozwoju spośród licznych istniejących pierwotnie možliwości, przejawia się już np. podczas kiełkowania zarodników lub zapłodnionych komórek jajowych pewnych roślin plechowatych. Z dwu komórek powstałych w wyniku kiełkowania jedna tworzy pierwszy ryzoid, a z drugiej powstaje pozostała część plechy. Rozwijające się komórki jajowe roślin wyższych wykazują również b i eg u nowe z r ó ż ni cow anie (ryc. 665), które uwidacznia się po pierwszym podziale przez założenie pierwszej ściany komórkowej i wpływa w sposób trwały na dalszy przebieg rozwoju. Biegunowość jest podstawowym zjawiskiem organizacji komórek, bez którego skoordynowany rozwój rośli ny byłby w ogóle niemożliwy. Nawet organizmy jednokomórkowe mogą mie& budowę biegunową, ujawniającą się wyraźnym zróżnicowaniem na część przednią i tylną komórki. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, nagrzewnice powietrza, wynajem busów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: indywidualne kalendarze trójdzielne nagrzewnice powietrza wynajem busów