Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Pomimo wielkiej roli tego zmiennego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Pomimo wielkiej roli tego zmiennego w naturze czynnika, wciąż mało mamy odnośnych badań ścisłych, wydatnie mniej niż nad wpływem innych składników klimatycznych: temperatury, wilgotności, wiatrów Pod tym względem ledwie rozpoczęte studia mogą dostarczyć jeszcze wielu nowych danych. Zmienne są bardzo, zależnie od wyniesienia, warun- ki świetlne w dużych, drzewiastych formacjach roś- linnych, które stwarzają odrębny, układający się warstwowo ekoklimat leśny. Podczas gdy na zewnątrz koron drzewnych mamy pełne naświetlenie, w war-. stwach przyziemnych może go być zaledwie 1/400, jak to obliczył Weese dla umiarkowanego lasu liściastego stanu Illinois. Inny ekolog szacuje warunki świetlne lasu iglastego w jego warstwie dolnej na 51%, zaś tylko na 4% pod drobną roślinnością runa leśnego w odniesieniu do 100% jaka panuje ponad wierzchoł- kami drzew. Botanicy leśni przytaczają dane świad- czące, że wewnątrz lasu bukowego, pod zwartym oka- pem koron drzewnych stwierdzić można zaledwie 3-6% naświetlenia w porównaniu z miejscem otwar- tym. Warunki świetlne są różne w różnych typach leśnych oraz w różnych piętrach jednego lasu. Różnice są więc wielkie, a uwzględniając decydu- jącą rolę promieniowania w życiu roślin, można przy- puszczać, że warstwowa budowa lasu w znacznym stopniu uwarunkowana jest pierwotnie przez czynniki świetlne, które z kolei pociągają inne, termiczne i wilgotnościowe. Ponieważ jednak życie zwierząt, zwłaszcza wielu owadów, bezpośrednio zależy od roś- lin, rozmieszczenie ich w lesie układa się także war- stwowo, w pośrednim uzależnieniu od światła. Jeżeli zwrócimy uwagę na warunki świetlne nie- zbędne dla poszczególnego gatunku, czyli zastosujemy punkt widzenia autekologiczny, to przekonamy się, że optimum świetlne zazwyczaj odpowiada normalnemu środowisku zwierzęcia. [więcej w: , klimatyzacja warszawa, szyny prądowe, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja warszawa maszyny pakujące szyny prądowe