Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘animacja z logo’

Czynniki zewnetrzne– swiatlo, sila ciezkosci

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Czynniki zewnętrzne— światło, siła ciężkości —mogą wywierać wpływ determinujący na labilną jeszcze biegunowość kiełkującego zarodnika. Podczas kiełkowania zarodników mchów (Funaria) ściana poprzeczna powstająca po pierwszym podziale zostaje założona zawsze prostopadle do kierunku padania światła. Takie samo zjawisko Występuje podczas kiełkowania zarodników Equisetum Oraz zapłodnionych komórek jajowych gatunków Fucus. W tym ostatnim przypadku część bardziej oddalona od źródła światła wytwarza zawsze ryzoid. W innych przypadkach, a przede wszystkim w komórkach jajowych roślin wyższych, leżących głęboko w tkankach, czynniki zewnętrzne nie wywierają prawie żadnego včpływu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘animacja z logo’

Czynniki zewnetrzne– swiatlo, sila ciezkosci

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Położenie Stref wzrostu można łatwo Określić w ten sposób, że na badane części roślin nanosi się tuszem liczne drobne kreski w odległości około 1 mm (ryc. 281), a następnie Śledzi się rozsuwanie tych kresek za pomocą ustawionego poziomo mikroskopu (tzw. mikroskopu horyzontalnego), Za pomocą tej metody można stwierdzić, że w korz en i a ch stref a wzr os tu elongacyj nego występuje bezpośrednio nad wierzchołkiem i ma. tylko kilka milimetrów długości (ryc. 281, II). Read the rest of this entry »

Comments Off