Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘catering warszawa’

Gdy np. komórki miekiszowe odróznicowuja

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Gdy np. komórki miękiszowe odróżnicowują się i przekształcają w naczynia tworzące pomost między rozdzielonymi przez uszkodzenie wiązkami przewodzącymł• — zjawisko będące regułą przy szczepieniu wówczas musi istnieć jakiś czynnik, który powoduje odpowiednie przekształcanie się komórek parenchymatycznych. W takich przypadkach działają specyfi c zne czynn i ki w z ros t ow e, tworzące sie w okolicach przyrannych, a więc w zróżnicowanych już tkankach uszkodzonego organizmu. Jakkolwiek do chwili obecnej nie udało się wyizoIować tych substancji, istnienie ich jest wysoce prawdopodobne; wynika ono z zamieszczonych niżej rozważań (s. 349). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘catering warszawa’

Gdy np. komórki miekiszowe odróznicowuja

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

G a I a s y (39). W przyrodzie występuje pewne dość częste zjawisko tworze nie się gal asów, które wskazuje, że muszą istnieć substancje zdolne do wywierania znacznego wpływu organotwórczego lub ksztaltotwórczego na młode jeszcze, mało zróżnicowane komórki. Galasy tworzą się na roślinach w wy- niku zaatakowania ich przez pasożyty roślinne, szczególnie grzyby, a także pod wpływem nakłucia i złożenia w ranie jaj owadów lub kleszczy. Do utworów takich, oprócz brodawek tworzących się na korzeniach roślin motylkowych po wtargnięciu do nich bakterii wiążących azot oraz oprócz narośli na kapuście wywołanych przez grzyb z grupy Arc,himycetes (Plasmodiopnora brassicae) (s. 510), zaliczamy tzw. c%arcie miotły, wykształcające się na grabach i czereśniach wskutek zaatakowania ich przez gatunki z rodzaju Taphrina, a na jodłach — ț-rzez ±dzë. Wilczomlecž, na któryrrł:pasożytuje grzyb z grupy rdzy — Uromyces pisi, ma zupełnie odmienny pokrój, A,vcale nie przypominający normalnej rośliny. on tylko krótkie, ‘grube liście. natomiast Xiie tworzy nigdy kwiatów i rozgałęzień bocznych (tyc. 285). żeńskich Mëlandriuin album Wskutek zaatakoWžnia ich przez śniecie się pręciki. Na szczególną uwagą zasługują utwory galasowe ANYtwarzające się wskutek zaatakowania roślin przez owady galasówki, ponieważ są to twory całkowicie bezużyteczne dla rośliny; natomiast dostosowane do szczególnych potrzeb życiowych owada. Z punktu AVidzenia problemu wytwarzania się bardzo interesujące jest Stwierdzenie, że różne zwierzęta powodują powstawanie na tej samej roślinie morfologicznie zupełnie odmiennych galasów (ryc. 286); oznacza to, że przyczyną powstawania galasów nie fiest tylko bodziec związany ze składaniem jaj. Wydaje się, że owady działają w specyficzny sposób na tkankę roślinną, przy czym bodźce sa przypuszczalnie natury I•nateriałnej.z Gdy kształtują się nieskomplikowane narośla, np. pod N.;pły• wem bakterii brodawkoxăryeh wówczas można przyjąć, że w procesie tym bierze udział kwas P-indolooctowy wydzielany w przemianie materii bakterii. [przypisy: , catering warszawa, wycieraczki samochodowe, agencja hostess ]

Comments Off