Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘domki drewniane’

Kapitalizm nadal natomiast rozwija sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2018

Kapitalizm nadal natomiast rozwija się cyklicznie przy wzroście sprzeczności ekonomicznych i społecznych, co wpływa hamująco na tempo przyrostu pro- dukcji oraz wzrost spożycia dóbr materialnych i kulturalnych ludności pracującej. Gospodarka socjalistyczna w systemie gospodarki światowe] potencjału ekonomicznego, produkcji globalnej i spożycia. Kraje kapitalistyczne, z którymi współzawodniczą kraje obozu socjalistycznego, należą do najwyżej rozwiniętych, podczas gdy kraje socjalistyczne w momencie startu nale- żały w większości do zacofanych gospodarczo. 3. Ustrój socjalistyczny wykazuje dynamikę terytorial- ną, wzrost potencjału ludnościowego oraz wzrost wykorży- stania zasobów bogactw naturalnych, podczas gdy ustrój ka- pitalistyczny znajduje się w fazie kryzysu, czego wyrazem. Read the rest of this entry »

Comments Off