Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Jednakze wielki kryzys z lat

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Jednakże wielki kryzys z lat 1929 -1933 przyczynił się do zastosowania w gospodarce USA pierwszych form interwen- cjonizmu państwowego, a również do skrystalizowania się jego założeń teoretycznych. Poglądy na temat konieczności zwiększenia ingerencji państwa w życie gospodarcze, zawarte w pracach czołowego teoretyka tego kierunku Johna May- narda Keynesa l, stanowiły swoistą rewolucję w teorii eko- nomii. Ogromny wpływ na zwiększenie się roli państwa w gospo- darce krajów kapitalistycznych miały. wojny światowe, a szczególnie II wojna światowa. Wymagała ona bowiem nie- zwykłej mobilizacji całej gospodarki; podporządkowania działań gospodarczych prowadzonej wojnie. Read the rest of this entry »

Comments Off