Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drzwi wejsciowe’

Najwazniejszy typ restytucji — r

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Najważniejszy typ restytucji — r e ge n e r ac j a — polega na zastąpieniu utraconego organu dzięki rozwojowi wykształconych już uprzednio zawiązków embrionalnych albo też na wykształceniu zupełnie od nowa organu dodatkowego; ten ostatni proces ma wielkie znaczenie dla kształtowania się organizmu, gdyż wówczas ujawnia się często omnipotencja już wyrośniętych i zróżnicowanych komórek. Stosunkowo rzadko, np. podczas restytucji uszkodzonych stożków wzrostu korzenia, zostają one uzupełnione dzięki wznowieniu podziałów we wszystkich komórkach powierzchni rany; zjawisko to nazywamy r epar a c j ą. Liście begonii są szczególnie dogodnym materiałem do śledzenia zjawisk regeneracyjnych. Jeżeli odetniemy liść begonii wraz z ogonkiem i położymy na wilgotnym piasku, na dolnej powierzchni ogonka rozwiną się korzenie. Read the rest of this entry »

Comments Off