Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘felgi stalowe’

Do panstwa nalezy bank centralny,

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Do państwa należy bank centralny, a równocześnie cały system bankowy jest kotrolowany przez państwo. Udział państwa w globalnych nakładach inwestycyjnych wyno- sił w Stanach Zjednoczonych około 2, we Włoszech i we Francji ponad 3. Interwencja państwa w dziedzinie regulowania popytu ma jednak ściśle. wyznaczoną granicę jest nią wysokość bie- żących zysków kapitalistów. Dlatego gdy w sytuacji kryzy- sowej państwo przyznaje ulgi podatkowe, są to ulgi dla ka- pitału, a niezmiernie rzadko dla mas pracujących. Read the rest of this entry »

Comments Off