Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘frezarki CNC’

Stad potrzeba znacznego powiekszania dyfundujacych

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Stąd potrzeba znacznego powiększania dyfundujących po- wierzchni u wszystkich większych i w szczególności bardziej aktywnych i ruchliwych zwierząt, które cechuje duże zapotrzebowanie tlenowe. Rolę tę spełniają skrzela, organy oddechowe, będące w zasadzie wyfałdowanymi na zewnątrz, znacznie powiększonymi dyfundującymi powierzchniami odde- chowymi, podczas gdy płuca kręgowców i tchawki owadów są wtłoczone do wnętrza ciała i zabezpieczone w ten sposób przed wysychaniem, które w środowisku wodnym nie grozi wyfałdowanym na zewnątrz skrze- lom. Morfologicznie skrzela są naj rozmaitsze, tworzące utwory delikatne i silnie z reguły unaczynione. U mło- dych kijanek skrzela są rozgałęzione, odstające od boków głowy i szczególnie typowe w swej prymi- tywnej budowie. Różnorodne pod względem kształtu i sprawności nie są wfęc organami homologicznym! u rozmaitych grup zwierzęcych. Read the rest of this entry »

Comments Off