Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘imprezy integracyjne’

Tego rodzaju przedwczesna smierc mozemy

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Tego rodzaju przedwczesną śmierć możemy bezpośrednio wytłumaczy’ tylko w odniesieniu do tkanki kcrkox.vej, której komórki žamierają wskutek wytworzenia się A.v błonach nieprzepusžczalnych dla wody warstsv korka. W innych przypadkach nie znamy jeszcze przyczyn tego zjawiska. WS’daje się, że pomiędzy pewnymi komó±karrii szczególnie zaś k ó r kami cyz ro d cz y mi — mogą występować ograniczające czas ich życia. Koreldeje te, przynajmniej częściowo, Są związane czynnikami natury materialnej. Hodowlę r o śl in łîi•žs z y cnh bakterii, grzybów glonóxvv łnOżna prowadzić przew iviele pokôleń, lecz tyłko pod warunkiem stałego odnawiania pożywki; jest to konieczne nië tylko dlatego, aby zapobiec wyczerpywaniu się substancji pokarmowych, lecz raczej dlatego, że rozwijające się organizmy wydzielają do pożywki p r:od u k łzy z em i a n v Im a t er i i, które działają szkodliwie na wzrost i począwszy nia, go całkowicie. Fodobne zjawiska wystęm pują przypuszczalnie również organizmach wielokomórkowych po między komórkami poszczególnych tkanek. Szczególnie okolice organ ów r o z ni n a ż a n i wvwierają szkodli.vy wpiyw na organy wegetatywne. Organizmy jednokomórkowe prostej budowie rozmnażają się często d zi e l ąc się po prostu n a d w i e c zę Sc i, z których każda rozrasta się następhië do normalnych wymiarów. Przy takim sposobie rozmnażania nie dochodzi do wykluczenia peurnych części komórek, nie:ma więc zwłok, związku z tym, przynajmnžej w teoriiy nie ma zjawiska śmierci. Organizmy jednokomórkowe więc są p o t e n c j al fi: i e ni eśm i e r t e Ln e, jeżeli nie zginą wskutek opisanego wyżej zatrucia lub pod xvpływem czynnikăy pochodzących ze świata zewnętrznego. W miarę ewolucyjneoo poł,.vstawania organ}zrnów WżelOkomófkCwych wystąpiły w nich procesy różnicowania i podział pracy. [patrz też: , switche światłowodowe, Hale magazynowe, imprezy integracyjne ]

Comments Off