Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Podzialy jadra i komórek szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Podziały jądra i komórek szczególnie często zachodzą w tkankach embrionalnych, a więc w okresie poprzedzającym fazę wzrostu elonga— cyjnego i fazę różnicowania się. Podziały te mają wielkie znaczenie dla genezy organów rośliny; zagadnienie to zostanie omówione szerzej nieco dalej. Jednak podziały mogą występować także w zupełnie wykształconych komórkach; w ten sposób np. tworzą się merystemy wtórne (felogen) lub kalus po zranieniu. Często podziały komórek odbywają się z pewną rytmiką, a czasami w pewnej zależności od naturalnego rytmu dnia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Podzialy jadra i komórek szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Nie wiemy jednak, czy występuje tu bezpośredni wpływ substancji Wzrostowych, CZY też wytworzonej z nich substancji hamującej wzrost. Skoro w opisanych wyżej przypadkach prąd substancji wzrostowych działa hamująco, jest możliwe, że w innych wywołuje on stymulację wzrostu. Wczesną wiosną z rozwijających się pączków naszych drzew płynie prąd substancji wzro— stowych do ka m bi um pnia, pobudzający tę tkankę do podjęcia podziałów i wzrostu. Substancje te wywierają nie tylko wpływ na wzrost elongacyjny, lecz działają stymulująco w znacznie szerszym zakresie. Bez wątpienia działanie ich dotyczy również podziałów komórkowych. Read the rest of this entry »

Comments Off