Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Zasadniczym swym dzialem, badaniem czynników

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Zasadniczym swym działem, badaniem czynników środowiska na zwierzęta, ekologia wkracza w dużym stopniu w fizjologię. Za pomocą metody analitycznej usiłuje drogą izolacji czynników poznać działanie każdego z osobna na zwierzęta. Przez badanie typów ekologicznych zwierząt łączy się z etologią psycho- logią, a ściślej nauką o zachowaniu się, wreszcie z mor- fologią, uosobioną w typach przystosowawczych. Środowiskowe rozsiedlenie zespołów jest, jak po- wiedzieliśmy, graniczną dziedziną ekologii i zoogeogra- fii (zoogeografia ekologiczna). Może najbardziej swoistą dziedziną ekologii jest badanie gospodarki życia zespo- łowego, swoistej części ogólnej ekonomiki przyrody, gdzie żywe organizmy stanowią zasadniczy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Zasadniczym swym dzialem, badaniem czynników

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Czymże są one jednak jak nie olbrzy- mimi środowiskami życia zwierzęcego, zasiedlonymi odrębnymi typami biologicznymi i zespołami? Kli- matyczno-florystyczno-faunistyczne te strefy słusznie zupełnie uznano za podstawę klasyfikacyjną ekologii lądowej. Dzisiejsza ekologia nazywa je b i o m a m i. Posuwająe się od równika ku północy mamy stale ciepłe i parne lasy dziewicze, przechodzące stopniowo poprzez lasy suche, o coraz to .rzadszej roślinności drzewiastej, w parkowe stepy tropikalne czyli sawan- ny, które od stepów umiarkowanych dzieli pas skwar- nych pustyń; . wyróżniające się porą suchą i mroźną stepy umiarkowane przechodzą stopniowo ku północy w roślinność twardolistną, w lasy liściaste, te znów dalej poprzez lasy mieszane w surową tajgę, czyli lasy iglaste, którą na krańcach życia roślinnego obramo- wuje tundra – stepowa formacja polarna, złożona głównie z mchów i porostów; za nią rozpoczyna się już kraina wiecznych śniegów i lodów. Posuwając się ku południowi od’ równika w zasadzie mamy układ podobny co do kolejności tylko odwrócony, a w związ- ku ze słabszym rozwojem i większą izolacją konty- nentów mniej rozległy i bardziej porozrywany. Na zawsze pozostały mi w pamięci wrażenia z po- dróży odbytej z Wybrzeża Murmańsklego przez Archangielsk, Wołogdę, Leningrad, Moskwę, Charków na stepy południowej Rosji. W krótkim, bo niespełna dwutygodniowym okresie czasu, przesunęły się przed oczami moimi cztery główne florystyczne pasy zim- nej i umiarkowanej strefy; tundry na Wybrzeżu Murmańskim, podmokłej tajgi pierwotnej, poprzez którą wiózł nas pociąg całą dobę z Archangielska do Wołogdy, pasma lasów mieszanych i liściastych, po- krywających wielkie przestrzenie Rosji środkowej, przechodzące wreszcie za Moskwą w typowe dla południowej USRR stepy. Jechałem za dnia i pod koniec lata. Krajobrazy były żywe i zmieniały się jak w kalejdoskopie, I choć nie przeciąłem wszystkich stref klimatyczno-florystycznych, jakie układają się między biegunem a równikiem, uświadomiłem sobie wtedy bardzo wyraźnie czym są dla ekologii lądowej wielkie krajobrazowe pasy roślinne jako naturalne jednostki najrozleglejszej skali. [więcej w: , cegła na ścianę, beton dekoracyjny, konstrukcje stalowe ]

Comments Off