Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘meble na zamówienie’

111. DZIEDZICZNOSC (GENETYKA) Wzajemne

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

111. DZIEDZICZNOSC (GENETYKA) Wzajemne stosunki pómi@zy komórkami jakiegoś zespołu określone powyżej jako korelacje, przedstawiają niewątpliwie ważne we w n ę tr z ne czynniki kształtowania i rozwoju. Dzięki riim obecnyčh w każdej komórce zawiązkóW, czyli potencji, zawsze tyłko część ulega rozwinięciu; pozostała część zostaje pewien sposób zahamowana. Umożliwia to łłarmonijne włączenie poszczególnej komórki nadrzędny Plan ogólny organizmu. Jest jednak rzeczą oczywistą, że omnipotencja ‘komórek, o której można Avnosić ze zjawisk regeneracji, nie może być pojmowana Ăi.Y taki sposób, jakoby np. z komórki embrionalnej fasoli po zniesieniu korelacji mogła powstać komórka tkanki róży. Niewątpliwie istnieją tu zawiązkach komórek embrionâlnych gra nice gatunkowe:i rasowe, które stale przejawiają się: w dzi edzi c zeni u przez potomstwo po rodžicach zarówno zewnętrznych kształt”, jak i pozostâlyčh cech. Właśnie dokładniejsze badanie tych zawiązk w i ich działania w procesach dziedziczenia musi być również: niezmiernie ze stanowiSka fizjologiczno-rozwojowego. Jeśli bowiem z zapłódfiionej• komórki jajowej stale powstaje arganižm, który we wszystkich swoich cechadh lub chociaż w ich części podobny jest do rośliny rodzicielškiej, musi istnieć we wszystkich przemianach kształtów coś niezmiennie przekazywanego z pokOlenia ț.ž pokoleniei a zapewniającego widocznie: stałośc planu budowy rozwijającego się organizmu. Z faktu. że podczas zapłodnienia jądro ojcowskie wnosi ze sobą często bardzo niewiele plazmy, a pomimo to cechy ojcowskie są w pełni przenoszone, wnioskować, że bardziej stałe elementy strukturalne I(ie rujące całością procesów rozwojowych muszą być przede wszystkizn zlokalizou:ane w j ąd r z e. MTprawdzie mamy obecnie zaledwie słabe pojęcie o procesach rządzących całym fizjologicznym mechanizmem komórki łącznie z jej morfogenezą poprzez specyficzną strukturę tych centróqž (s. 375); należy tu jednak ahociażby pobieżnie uwzględnić poznane dotąd podstawowe fakty dotyczące z j a sk dzi e d zi cz n o ś Ci. Wyczerpujące przedstawienie nauki dziedziczności, która stała się już dzisiaj odrębną gałęzią v,’iëdzy, wykracza oczywiście poza Tliniejszej książki. [patrz też: , meble na zamówienie, podłogi drewniane, wywoływanie zdjęć ]

Comments Off