Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘meble ogrodowe’

Charakterystyka Nowickiego jako pioniera badan

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Charakterystyka Nowickiego jako pioniera badań O charakterze zoologiczno-ekologicznym, podkreślona została również w życiorysie opracowanym przez Z. Fedorowicza i Z. Kaweckiego 1 “w pełni jednakże może działalność Nowickiego ocenić pokolenie żyjące w połowie wieku dwudziestego, które nawracając do kierunków wytkniętych przez Nowickiego, – nie pomniejszając znaczenia badań dyktowanych proble- matyką współczesną – nawraca znów do tego rodzaju podstawowych badań, jakie prowadził właśnie No- wieki i szeroko pojętych badań bio-ekologicznych i monograficznego opracowania fauny krajowej”. Dla popularyzacji ekologii. na niższym poziomie, rozumianej jako historia naturalna, dużo przyczynił się u nas Bohdan Dyakowski, który licznymi książ- kami {“Z naszej przyrody”, “Zwierzęta lądowe i mor- skie w różnych częściach świata”, “Nasz las”, “Wę- drówki zwierząt i roślin” itp.) a zwłaszcza swą “Historią Naturalną” ułożoną podług zbiorowisk (2 części) dał młodzieży świetny przewodnik metodycz- ny, uczący dostrzegać na każdym kroku związki łączące żywą przyrodę naszego kraju z otaczającym ją światem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘meble ogrodowe’

Charakterystyka Nowickiego jako pioniera badan

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Fizjologiczna przyczyna wytrzymałości zwierząt zmiennocieplnych na niskie temperatury, naj ogólniej ujmując, zależy od współczynnika płynów cielesnych oraz od ustosunkowania się ilości tzw. wolnej wody w ciele do związanej przez koloidy tkanek. Współ- czynnik płynów cielesnych wyraża stosunek ciężaru płynów cielesnych do ciężaru całego ciała. Drugi warunek jest szczególnie czułym wskaźnikiem. Na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzonych na owadach stwierdzono (Robinson), że odporność na niskie temperatury jest tym większa im więcej wody związanej jest w tkankach, a nie wolnej. Read the rest of this entry »

Comments Off