Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘obieg dokumentów’

Nie wiemy jednak, czy wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Nie wiemy jednak, czy występuje tu bezpośredni wpływ substancji Wzrostowych, CZY też wytworzonej z nich substancji hamującej wzrost. Skoro w opisanych wyżej przypadkach prąd substancji wzrostowych działa hamująco, jest możliwe, że w innych wywołuje on stymulację wzrostu. Wczesną wiosną z rozwijających się pączków naszych drzew płynie prąd substancji wzro— stowych do ka m bi um pnia, pobudzający tę tkankę do podjęcia podziałów i wzrostu. Substancje te wywierają nie tylko wpływ na wzrost elongacyjny, lecz działają stymulująco w znacznie szerszym zakresie. Bez wątpienia działanie ich dotyczy również podziałów komórkowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obieg dokumentów’

Nie wiemy jednak, czy wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Zmiany poziomu produkcji w cyklu koniunkturalnym moż- na przedstawić jak na rys. 18. Na rys. 18 AE. to krzywa produkcji przemysłowej w okre- sie cyklu koniunkturalnego. Read the rest of this entry »

Comments Off