Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘osuszacze powietrza’

Substancje wzrostowe stosuje sie w

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Substancje wzrostowe stosuje się w praktyce ogrodniczej przy rozmnażaniu roślin przez sadzonki. W celu uzyskania korzeni na odciętych częściach pędu nakłada sie pastę z substancjami wn•ostowymi lub się końce sadzonek do roztworów tych substancji; zabieg ten daje dobre wyniki przy rozmnażaniu wegetatywnym roślin, których sadzonki trudno sie zakorzeniają, stosuje się go na szeroką skalę przy sadzonkowaniu kakaowca (34). Jednak jest wątpliwe, czy można w tych przypadkach mówić o specyficznym organotwórczyrn działaniu substancji wzrostowych typu auksyn. Być może, działają one tylko niespecyficznie, pobudzając protoplazmę komórek do podziałów, w rezultacie których — podobnie jak przy regeneracji — dzięki specyficznym pro— cesom różnicowania tworzą się odpowiednie organy. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, Że do ich wzrostu potrzebne Są substancje wzrostowe. Read the rest of this entry »

Comments Off