Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘pokoje zagadek’

Na wyspach oceanicznych, na brzegu

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Na wyspach oceanicznych, na brzegu morza a także na wysokich szczytach górskich, spotykamy znaczny procent owadów o skrzydłach uwstecznionych, co wskazywałoby na związek z częstością i siłą wiatrów tam panujących. Bowiem tylko bezskrzydłe owady mają więcej szans pozostania przy życiu; uskrzydlone narażone są najbardziej na porwanie przez wichry i zagładę w falach. Takie selekcyjne tłumaczenie po- żytecznej cechy ekologicznej uzupełnione zostało w wielu razach przyczynowym fizjologicznym wyja- śnieniem niedorozwoju skrzydeł w związku z niską temperaturą i suchością powietrza. Jako organizmy większe i silniejsze od owadów ptaki, zwłaszcza mor- skie, najczęściej VI wichrach i burzach znajdują swój żywioł. Nie grozi im zatopienie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pokoje zagadek’

Na wyspach oceanicznych, na brzegu

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Znamy licżne takie zwierzęta, jak chociażby ptaki błotne, ssaki wodne lub pająki żyjące na trzci- nach, do których jeszcze powrócimy przy omawianiu zespołów błot i mokradeł w rozdziale o formacjach lądowych. H y d r o b i o n t a m i natomiast będą orga- nizmy, których środowiskiem bytowania jest woda; tutaj też najcześciej przebiega rozwój tych zwierząt. Ekologiczna rola wiatru i ciśnienia powietrza Zanim przejdziemy do omówienia klimatu jako całości, parę słów poświęcimy roli wiatru jako czyn- nika ekologicznego rozpatrywanego oddzielnie. Wiatr działa wielostronnie na organizmy, na ich zachowanie i obyczaje, a pośrednio na wygląd i strukturę gatun- ków, wpływając także bardzo wyraźnie na rozsiedle- nie wielu z nich. O osuszającej roli wiatru, wzmaga- jącego transpirację, już była mowa i wiemy, że ma wpływ na całą przemianę materii, zwłaszcza u form niedostatecznie zabezpieczonych przed parowaniem; wiatr staje się wówczas prawdziwie selekcjonującym czynnikiem składu zespołów. Read the rest of this entry »

Comments Off