Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘prawo jazdy kat a Lublin’

Jezeli wezmiemy pod uwage, ze

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zarówno zarodki roślin wyższych jak i stożki wzrostu korzystają z doprowadzanych do nich substancji pokarmowych, a więc nie są samożywne, wówczas łatwo zrozumieć, że mogą występować różnice w stopniu odżywienia poszczególnych komórek, co z kolei musi wpłynąć na ich różnicowanie się. Zależnie Od miejsc wnikania substancji pokarmowych do tkanek embrionalnych raz komórki położone zewnętrznie, innym razem centralnie, są lepiej odżywiane niż pozostałe. Należy przy tym pamiętać, Że dopóki nie zostaną wykształcone specjalne drogi, dostarczanie pokarmu może się odby— wać tylko z komórki do komórki. Wskutek tego najodleglejsze komórki zostają zaopatrzone dopiero wówczas, gdy bliżej położone zostały już odżywione i przepuściły prąd substancji pokarmowych do następnych komórek. przy takim transporcie musi mieć duże znaczenie omówiona poprzednio biegunowość komórek. Read the rest of this entry »

Comments Off