Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘projektowanie ogrodów’

Nowsze intepretacje paleonto- logiczne zdaja

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Nowsze intepretacje paleonto- logiczne zdają się udowadniać w sposób niewątpliwy, że wielkie gady typu brontozaurów i diplodoków nie prowadziły życia ściśle lądowego, zasiedlały tereny raczej bagniste i laguny morskie, prowadząc w nich życie ziemnowodne, jak dzisiejsze hipopotamy, pły- wając względnie brodząc w tych bagniskach, gdzie znajdowały pokarm w postaci glonów. W takim oświe- tleniu ich wyjątkowo duże jak na zwierzęta lądowe rozmiary ciała są bardziej zrozumiałe. Lokomocja w wodzie i na lądzie Wielokrotnie mniej gęste od wody, powietrze stwa- rza także odrębne warunki dla lokomocji. Unieść się w nim biernie, tak jak to czyni zwierzę planktonowe w wodzie . nie można. Read the rest of this entry »

Comments Off