Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘sala konferencyjna warszawa’

Fakt ten Stanowi jeden z

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Fakt ten Stanowi jeden z dowodów h orm on a In ego charakteru korelacji. Miejscem syntezy substancji wzrostC)wych w rnłodych siewkach są przede wszyst— kim li ś ci e n i e. W roślinach dorosłych prądy substancji wzrostowych płyną z liści do osi pędu. K Ole opłyl traw jest miejscem szczególnie intensywnej aktywacji substancji wzrostowych, które dostają się do niej w formie nieaktywnej z Od szczytu koleoptyla płyną one w dół rośliny i regulują jej wydłużanie się. Jeżeli odetniemy szczyt koleoptyla owsa o długości kilku mm (owies jest powszechnie stosowanym obiektem doświadczalnym w fizjologii wzrostu), wówczas wzrost zdekapitowanej reszty pochewki zostaje całkowicie zahamowany na Okres kilku godzin. Read the rest of this entry »

Comments Off