Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘schody magazynowe’

Wspólistnienie, a wiec istnienie obok

Posted in Uncategorized  by admin
December 3rd, 2018

Współistnienie, a więc istnienie obok siebie państwo różnych ustrojach społeczno-ekonomicznych, jest obiektywną koniecz- nośclą. System socjalistyczny i kapitalistyczny rozwijają się według odrębnych praw – społecznych i ekonomicznych. Są “to systemy antagonistyczne, które dzielą zasadnicze SprZECZ- ności polityczne, społeczne i ideologiczne. W teorii oraz w praktyce polityki socjalizmu głosi się tezę O zwycięstwie systemu socjalistycznego w skali światowej.. Przekonanie, że zwycięstwo odniesie ostatecznie ustrój socja- listyczny, nie jest bezpodstawne ani oparte na subiektyw- nych przesłankach. Read the rest of this entry »

Comments Off