Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

4. Rola bodzców w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

4. Rola bodźców w zespole środków kierowania gospodarką Stosunki ekonomiczne panujące w socjalizmie stwarzają po- tencjalnie odpowiednie warunki do zgodnego kojarzenia in- teresów jednostkowych i społecznych. Przy ograniczoności dóbr oraz wyodrębnieniu podmiotów gospodarujących bodźce ekonemiczne stają się głównym instrumentem kojarżenia in- teresów uczestników procesów- gospodarczych. W tym też w.yraża się wychowawcza rola bodźców. . Read the rest of this entry »

Comments Off